A szolgálat folytatódik...

A szolgálat folytatódik.....

Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: "Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!"
Erre megkérdezik tőle az igazak: "Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?" Akkor a király így felel: "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" Ezután a balján állókhoz szól: "Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!"
Erre ők is megkérdezik: "Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?" Ő pedig ezt feleli majd nekik: "Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!" Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

Mt 25,31-46

Jézus mondja: "Szegények mindig lesznek veletek..." (Mt 26,11)

"Legszívesebben egyetlen betűt sem irnék le, csak tenném, amiről; úgy hiszem, hogy jó, és szinte "látom magam előtt" az Úr mosolyát, ki nem mondott szavait, valahogy talán így ... " igen, szolgálj tovább...csendesen, szinte észrevétlenül ..."

Nem gondolom, hogy Isten látványos világkörüli böjtöléseket, jótékonysági rendezvényeket, pazar vacsorákkal, (alamizsna osztás, adakozás ...) sem nem kegyes egyéb áldozathozatalokat, szokásokat, mint templombajárás, mert ugye az idő pénz ..., rituálékon való részvétel, stb...,vagy füstös szertartásokat kíván az emberiségtől. Ha nagyon sokan így gondolják, nem értették meg Őt.

AZ IRAGLMASSÁG NEM ÁLDOZAT!

Hiszem, hogy Isten a szeretetből bimbódzó irgalmasságot becsüli igazán, és nem a külsőségeket, mint különféle látványos szertartásokat, látványos adakozásokat, böjtöket, egyházi nyilvános megmozdulásokat ...

Ha nem "ismered" Isten gondolatát az igazi böjtről, az igazi alamizsnáról, akkor talán úgy lehetne elképzelni, hogy odakínálom az éhezőnek kenyerem ... , s íme, ahogy Isten kéri tőlünk:"

Izaiás 58,6-10 pedig az igazi böjtről beszél: "...ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik."

GardenMonk

Kedves Látogató!


Augusztus hónap vége felé járunk, hamarosan itt a szeptember, s már ahogyan nálam lenni szokott, a tennivalók mellett elsietnek a napok, hónapok is... Érkeznek sorra az ünnepek. 

A Lelked Kertjéből útjára indult Szeretet Misszió Szolgálat nem tétlenkedik, mi is készülünk az ünnepekre, az ünnepekre is. Hírül adom,  hogy többnyelvű idézetes képeslapok, exkluzív kivitelű ünnepi képeslapok is készülnek. Sőt, egyedi kerti mesék, történetek gyerekeknek, felnőtteknek. 

Boldogságot teremt, ahogy a másik emberre nézel, mosolyogsz, és másokról gondoskodsz. Az igazi öröm nem függ sem vagyontól, sem hírnévtől. 

(Thich Nhat Hanh) 

A képeslapok (mesék) továbbra is nyomtatott formában kerülnek átadásra. A képek alkönyvtárban a képnézegető monitoron is nagyon tetszetősen jelennek meg, de nyomtatást követően, az ízlésesen megálmodott fehérarany, aranyozott, ezüstösen kékes, ezüstös, fényes fehér ... photo papírokon valóban gyönyörűen mutatnak.
Fonjuk a Szeretet Virágait sok csokorba össze ...


Az Úr végtelen kegyelmének, gondviselésének köszönhetően, hálát mondva - a megajándékozottak által postai úton is Földünk sok pontjára eljutnak a Szeretet-üzenetek (családtagok, rokonok, ismerősök, barátok) részére.
Nagy öröm ez mindenkinek. Mindenkinek, nekünk is, s mindazoknak, akik kapják. Rendszeresen több képet is választanak, majd az országon belül küldik tovább, illetve szeretteiknek külföldre továbbítják.
Számtalanszor szembesültünk egy szomorú ténnyel: gyakran előfordul, hogy a szeretet-üzenetes képeslapokon kívül a megajándékozottaknak nincs módjuk az ajándékozásra. Ilyen esetben is nagy örömmel fogadják az egyedi kivitelezésű kedves, szép történetekkel, idézetekkel, bibliai idézetekkel ellátott képeslap-felajánlásainkat. A másik igen szomorú megtapasztalásunk az elhagyatottak szomorúsága. Az elhagyatottaké, akiket elfeledtek, s ha különféle intézmények dolgozói nem gondoskodnának róluk, senki más nem emlékezne rájuk. Nem is gondolnánk, hogy idős családtagjaikról mennyien megfeledkeztek.
Sokszor előfordul, hogy a szolgáló testvérek olyan idős emberekhez érkeznek, akik betegségük miatt ágyhoz kötötten fekszenek, illetve nehezükre esik a mozgás, az olvasás. Szolgáló testvéreink szívesen segédkeznek ilyen esetekben is: Körülírják a képen látottakat, és örömmel felolvassák a képhez tartozó üzenetet is.
Ismét szomorú valóság, hogy kórházakban fekvő gyermekeket nem látogatnak szüleik (hozzátartozóik). Ennek több oka is lehet: pénztelenség, külföldi munka, betegség, illetve szeretetlenség, nemtörődömség.
Igyekszünk feltalálni e gyermekeket, s, bár szomorú helyzetükön talán csak pillanatokat enyhíthetünk, de mégis úgy gondoljuk, hogy az örömtől csillogó tekintetek, a halvány mosolyok mindent megérnek. Szolgáló testvérünk is vissza-visszatért egy-egy gyermekhez, s miután megbeszélte a kórház dolgozójával, mivel kedveskedhet neki (étel, gyümölcs ...(...), több alkalommal is meglátogatta őket. Oh, a boldogság pillanatai, amikor egy kislány egy babát ölelhetett magához, egy másik gyermek missziós mesekönyvet kapott a kertből, finomságokat, de legfőképpen figyelmet, szeretetet.
A hajléktalan sorsúak intézményes szállásait nem minden rászoruló látogatja, legfőképpen nem túl gyakran hajtják ott álomra fejüket. Az ok elmondásuk szerint nyilvánvaló. Missziós Szeretet-Szolgálatunk hozzájuk is megtalálja az utat. Meleg ételt visz időről-időre, s bizony szeretet-üzeneteket is.
Hogyan segíthetünk?
Akinek kertje van, s felesleges gyümölcse, fel tudja kutatni azon helyeket, ahonnan elvihetik akár saját fogyasztásra, akár az állatoknak. A Szeretet Misszió szlogenje: "Abból kínálunk, amink van ...". Számtalan lehetőség kínálkozik az adásra, mert nagyon sokan halmoznak fel felesleget, és nagyon sokan az el nem fogyasztott felesleget a szemétbe dobják.
Egy alkalommal olvastam egy idézetet: "Soha ne aggódj a karácsonyfád mérete miatt . A gyermekeid szemében legalább 10 méteresnek tűnnek." Valahogy így képzelem el a szeretetet is, legyen emberi fogalmak szerint pénzben alig "mérhető", de, aki átélheti annak talán a pillanatok felejthetetlen csodáját jelenti ...
Mindenkinek kívánok boldog ünnepvárást, lelki készülődést, melyet élete pillanataiban meg is tud majd valósítani. Az lesz ám az igazi csoda!


Isten Áldjon!

Szeretettel,
GardenMonk

Kedveseim!

Az elmúlt hét szombatján sétáltunk egy kellemeset a közeli parkba. Most nem telepedtünk le a zöld fűbe, ahogy szoktunk... Legutóbbi parklátogatásunk óta 2 hét telt el. Szokásunkká vált, hogy hétvégeken, ha nem az erdőkbe, hegyekbe indultunk, akkor a közeli parkba kvártélyoztuk be magunkat. Vittünk plédet, kicsi hűtőtáskában ásványvizet, némi kekszféleséget, Dodókának tejet, rágcsikát, és játékot is. Hm....mint egy kisgyerek ... De, higgyétek el, egyszerre kisgyerek, és kötelességtudó felnőtt is, mert, ahogy vigyáz a papára, mamára, hát leírhatatlan :) no, és a parkra ... Tud ám intézkedni! ...


Sajnos két hete is láttuk egy hajléktalan holmiját a parkban, es legutóbbi parklátogatásunk alkalmával is. Itt nincs túlzottan hideg még télen sem, de kinn a szabadban alváshoz hideg van, mert mozdulatlan a test, s a föld hideg. Tudjátok, olyan falra hányt borsónak látok újabban mindent, minden szót, amit leírok, és bármit teszek, semmit nem jelent.

Ha kimegyek az utcára, a parkokba, és megkínálok néhány hajléktalant, nem szűnik meg a hajléktalanság, sem az éhezés. Ugyanúgy jelen lesz, mint mindig is jelen volt.

Hoztam három videót, és csak annyit kérek, hogy azért gondoljatok Ti is Rájuk...

https://youtu.be/u5wKX0RmOoc

Gondolj majd rám - [Francesco Brother]


https://youtu.be/AihuGvubqFw

Végső támasz, oltalom - [Francesco Brother]


https://youtu.be/i-BZ_sCRyEg

Tavaly még a Corvinuson tanított újságírást, ma már hajléktalan.


Hogyan lehet a létbiztonságból az utcára kerülni? Úgy, hogy semmi sem állandó, semmi sem biztos....


Szeretettel,

GardenMonk