Idézetek és üzenetek 
Váljék lelki épülésetekre

Bárcsak szent lennék és angyal óvná léptemet, akkor a tűzbe ugorhatnék, és hamuvá porlaszthatnám minden bűnöm.

Jeanette Winterson

Három kiválóság van,

amelyre az ember született:

a szeretni tudás,

a szeretet elfogadása

és az élet szeretete.

Hioszi Tatiosz

"Ha egy szép élet vágyát őrzöd, 

A múlttal nem szabad törődnöd, S mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 

Mint hogyha újjászülten élnél. 

Mit akar? - kérd meg minden naptól. 

És minden nap felel majd akkor:

Tetteidnek tudjál örülni, 

Más tetteit tudd megbecsülni; 

Főként ne gyűlölj egy embert se, 

S a többit hagyd az Úristenre!"


Johann Wolfgang von Goethe

Élj abban a tudatban, hogy szeretve vagy. Akkor is, ha mások vakok és süketek és érzéketlenek. Én néha olyan helyről kapok szeretetet, ahonnan nem is várom. És nagyon jólesik. Mert őszinte. És erős. Nem hagy elveszni.

Müller Péter

"Ha nem veszel tudomást egy kellemetlen helyzetről, azzal nem tudsz változtatni rajta. Csak azt tudod befolyásolni, amivel hajlandó vagy szembenézni. Az igazság fáj, de a hazugság ölhet." 

Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. 
  Példabeszédek 21:2  

Egyszer láttam egy megfagyott, hajléktalan nőt. Ott feküdt a járdán. Nagyon szomorú látvány volt. (...) Amikor ilyesmit látsz, mintha Isten pont rád nézne egy pillanatig, és ha figyelsz, visszanézhetsz.

Amerikai szépség c. film

Míg a nap feljön, s ismét lemegy,
Minden ki- és belélegzettel
Áldjuk őt, ha élünk őérte!
Ő a vég, és ő minden kezdet,
Ő hozzánk mindig hűséges lesz,
Dicsérjük, mert igen nagy szeretete.

Moriah Peters

(Dalszöveg)

Amikor mi Istennek tulajdonítjuk a jóság 

és a szeretet tulajdonságain túl a mindenhatóságot és a mindentudást, akkor az Istenhez menekvés a vigaszt kereső embernek igen nagy biztonságot, boldogságot nyújt.

Max Planck

Ne búslakodjon, mert az nem segít. És ne kérdezze, hogy van-e Isten. Ha hisz benne, akkor van. És ha van, talán segít is. Ha nem hisz benne, akkor nincs. És persze talán akkor is segít.

Száraz Miklós György

Az Úrnak megvannak a maga módszerei, és tudja, mi a célja ezzel a néppel, az ő munkája az, hogy felébressze őket, és készen álljanak elfogadni az ő kegyelmét.

Suki Kim

A szeretet örökké él, nincs kezdete, nincs vége... a szeretet révén ismeri meg az ember az Istent és emelkedik fel az égig.

Liviu Rebreanu

Uram atyám, én életemnek Istene, ne hagyj engem álnokságnak gondolatában, az én szemeimnek ne adj kevélységet, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságit, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram.

Szent István

Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben.
Szent István

Egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

Máté 23:8

"Senki sem lehet olyan gazdag, hogy visszavásárolja a múltját. "

(Oscak Wilde)

A múltat még Isten sem 

változtathatja meg.
Agathón

"A szeretet az egyedüli érvényes 

útlevél az örök életbe."
(François Favreau)

"Nem létezik boldogtalan szeretet. Már az a tény, hogy szeretünk, boldoggá tesz. "
(Edith Wells)

"Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni. "
(Ivan Turgenyev)

"Ellenségeidet a szeretettel bénítsd meg!"
(Peter Rosegger)
''Két ember közt legrövidebb út a mosoly"

"Ha a szeretet kopogtat nálad, tárd ki 

az ajtód és ne mérlegeld a következményeket."

"A szeretet két embert gyógyít meg: azt aki adja, és azt aki kapja.
Menninger

"Legszebb emlék a szeretet, 

melyet mások szívében hagyunk

magunk után."

Marcus Tullius Cicero

Nem csak a madárnak van fészke. A léleknek is. Van egy fészek, ahol a lélek ugyanígy otthon lehet. Ahonnan szárnyra kelhet, és ahová visszatérhet. Ahol figyelmet kap, szeretetet, törődést. És nyugalmat. Egy ölelő érzést. Otthont. Ahol a szárnyaló lélek biztonságban lehet, ahol új erőt kaphat. A további szárnyaláshoz. Igen, van ilyen fészek. Egy szív. Az Ő szíve.

Csitáry-Hock Tamás

"Mert ahol a te kincsed van, ott a te szíved is." 

Máté (6.21)


"Két módon tehetnek bolonddá.
Az egyik, hogy elhitetik veled a hazugságot.
A másik, hogy visszautasítod az igazságot."

(Søren Kierkegaard)

Segíteni vagy szeretni, majdnem ugyanazt jelenti, hiszen ha segítek valakinek, akkor szeretem, ha pedig szeretem, akkor nyilvánvaló, hogy segítek neki.
Stéphanie

- Mi az a csoda (...)?
- Isten cselekedete.
- És mi Isten cselekedete?
- Amikor Isten lehetővé teszi a lehetetlent.

Ponyvaregény c. film

A gondviselés az emberi sorsba nem avatkozik, mert ez a szabadság megsértése lenne, ilyesmit nem tesz. Amit tesz, hogy szüntelenül olyan helyzeteket kínál, amelyek, ha helyesen választunk, fölemelnek, ha ostobák vagyunk, persze maradunk ott, ahol voltunk, vagy még jobban elmerülünk.

Hamvas Béla

Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.

Zsoltárok 25:9 

Nem tudom, mit gondolnak mások. Az Isten dolga, nem az enyém.
Alice Hoffman 

Krisztusban több van a művészből, mint magukban a művészekben; élő szellemmel és élő testtel dolgozik, és szobrok helyett embereket alkot.

Vincent Van Gogh 

Isten végtelen és felfoghatatlan, és csak a végtelensége és a felfoghatatlansága fogható fel belőle.

Damaszkuszi Szent János

Semmi sincs, ami be tudná tölteni az emberi szívben tátongó ürességet, csak Isten. Nincs más megoldás a háborúkra, előítéletekre és igazságtalanságokra; csak Isten. Nincs semmilyen kielégülés, amely csillapítani tudná az emberi test sóvárgását, csak Isten. Nem ad igazi gyógyulást a megtört szívűeknek, a magányosoknak és a kétségbeesetteknek, csak Isten. Nincs más fordulópont, amely kiszabadíthatná az embert züllöttségéből, csak Isten. Nincs más szabadulás függőségből, bánatból, csak Isten.

Bob Gass

Azt hiszem, Isten azért "beszél hozzám saját magamon keresztül", mert mielőtt az embereket kiküldi a világba, mindenkinek ad egy darabkát önmagából. Ez az a darabka, mely az emberben megkülönbözteti a jót és a rosszat, és amely megválaszolja kérdéseiket. Ez a darabka éppen úgy a természethez tartozik, mint a virágok növekedése és a madarak éneke.

Anne Frank

Isten nem törődik semmilyen külsőséggel és magyarázattal és dogmával és ornátussal és liturgiával. Isten csak a te tiszta szíveddel törődik.

Lázár Ervin

Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.

Zsoltárok 104:24 

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizek­hez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; el­árasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig (mindörökké). 

23. zsoltár 

A szeretet az a lépcső, melyen - Isten hasonlatosságára - egymás felé közeledünk. "
(Friedrich von Schiller)

"Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved. "
(Margarete Seemann)

"Ha tükröt tartanak a sáros út fölé, és a tükör sarat mutat, azért nem a tükör a felelős."

"Amit átélünk az életben, arcunkra van írva, ráncokkal alázúzva."

"Tanulj meg csendben maradni. A lehetőség néha igen halkan kopogtat."

             "Mit ér.....?

Mit ér a zene hang nélkül?
Mit ér a szó értelem nélkül?
Mit ér a szív szeretet nélkül?

Nyisd ki a szívedet, kinek érdemes,

Mondd a szót, ha többet ér, mint a csend,
Mert ideje van a szónak, és a csendnek is.

Mi értelme van mindennek Isten nélkül?
Isten a Szeretet, a Szeretet Isten,
Nélküle semmi sincsen.

Legyen éj, vagy nappal,
Legyen tél, vagy virágos tavasz,
A szeretet mindig szeret.

Legyen bármi az életben,
S ha az éjre hajnal virrad,
A szeretet mindig szeret."

Hű barát az idő: felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást; tetté érleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot; lecsöndesíti a szenvedélyeket, elhamvasztja az indulatokat: a vadat megszelídíti, a mimózát fölbátorítja; szétzúzza a lélek kőképződményeit, lekapargatja a szív mészkőlerakásait - aki látni s hallani tud, megérti üzenetét. Ezt úgy nevezem: változás, a mindenkit fölemelő, előrelendítő erő.

Hioszi Tatiosz