Ismerd meg, hogy dönteni tudj !

Ezen az oldalon ismét igazságokat teszek közzé, 

 mélyen elgondolkodtató, sőt megdöbbentő igazságokat ismerhetünk meg,  olyanokat, melyek ismét  elébünk tárják, hogy mi a látszat, és mi az ezzel szembenálló igazság, mi a látszat mögött lévő rejtett, sötét, okkult út, és tevékenység, s ez az út hová vezet. 


Ajánlom mindenki figyelmébe, aki ezt az utat járja, vagy ezen szándékozik járni, tudatlanul, gyanútlanul, vagy pedig szándékosan, az "elismertségért, a   "vagyok valaki"-ért, a pillanatnyi jólétért, a hívságokért, az emberi rangokért, címekért. 

Ez az okkultizmus, a sötétség, a Sátán útja, s a vége, az örök halál, a soha vissza nem születés. Mind ezek mögött ez rejtőzik el, az emberiség útvesztője. 

Önként választott menetelés az örök halálba. 


Ajánlom a megismerését minden tévúton járó embernek, hogy ismerje meg az igazságot, s azt megismerve visszatérjen a fény-, és a tisztaság útjára, ha úgy dönt. 

Kísérje áldás az útját!

Vigyázz! Ezotéria! 

Vigyázz! Okkultizmus!!!

Kedves Látogatók!

A lelkekre leselkedő veszélyek ...

Az Interneten is sok blog, weboldal foglalkozik az okkultizmussal, s e "titkos tudományból" született ezotériába tartozó számtalan okkult elágazással.

Jómagam is több alkalommal ragadtam tollat, közzétettem nyílt helyen, de úgy gondolom, hogy a böngészők sokasága, ha elérkezik mondjuk egy olyan weboldalhoz, mint a Parókia Portál, már libben is tovább. S ebből azonnal következik a meglátásom, hogy nagyon sok embernek meg kell "égetnie" magát, hogy nagyon fájjon. Akkor talán megszívleli a jótanácsot, nem lapoz felelőtlenül, s sokkal körültekintőbben jár el. 

,,Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt'' (Mt 10,39).

,,Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is a pokolba taszíthatja'' (Mt 10, 28)."

Jóindulatú figyelmeztetés! 

(De jó lenne, ha lehetne, még a felhőkre is felirni...)!

Minden ember cselekvőképes, akinek a cselekvőképességét a törvény, vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza.

Magyarországon sem tilos öngyilkosságot elkövetni, ha túléli az illető, bizonyára kezelésre/tanácsadásra kell járnia. S hogy önként áhított utolsó döntését túlélte, áldás, vagy átok számára, az majd a jövőben kiderül.

Ha Te kedves, ezotéria iránt érdeklődő úgy döntesz, hogy cselekvőképességed birtokában önként beugrasz egy mély, vaksötét kútba, akár életed is kockára teszed, a törvény, sem bírósági ítélet e döntésedben nem fog korlátozni.

A megfontolatlanság, a tájékozatlanság addig nem bűn, ameddig ezek mások kárát nem okozzák. "Az ostobaság is van olyan halálos veszély, mint az árulás."

Kérlek, jól fontold meg, mielőtt fejest készülnél ugrani (...).

Az Ószövetségben a következőt olvassuk: "Ha majd bemégy a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, vigyázz, ne akard utánozni azoknak a nemzeteknek az utálatosságait. Ne akadjon közötted, aki fiát vagy lányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa, vagy aki jósoktól tudakozódik, aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngösöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot. Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket utadból" (MTörv 18,9-12).

Le jardinier.

Ismerd meg, hogy dönteni tudj!!!

Jóslás következménye

Egy volt médium szerint növekvőben van a spiritizmus

https://rejtettdolgok.blogspot.hu/search/label/szellemi%20vezet%C5%91k

Ha úgy döntesz, hogy elolvasod a rejtett dolgok blogspot. hu. oldalon az írást, kérlek, hogy fordítsd figyelmedet egészen a lap aljáig írottakra is .

Ott található még egy önvallomás!!  Ismerd meg azt is, hogy dönteni tudj!

Az okkult kiváltotta gyilkosság és öngyilkosság

Mi a kineziológia valójában?

Ezoterikus dogmák

"A teljesség igénye nélkül... Aki ezen törvények alapján él, rabságba dönti magát. Aki engedi, hogy az illuminati elmekontrollja alapján mindig valamiféle gondolkodás nélküli lebegésbe kényszerítse magát, az könnyen eljuthat oda, hogy nem lesznek erkölcsei, és bármi gonoszságra képes, ha elég erősen és jól bánik az energiával, és mindig boldogságérzetet erőltet magára. És az már a senki földje! És ha majd eljön az igazság világossága, eltűnik a tévelygők körül a homály, akkor nagyon fognak szenvedni, akik akkurátusan a hazugságot választották életterüknek. A Bibliában ezt a szülési fájdalmakhoz hasonlítja Isten. Mert hirtelen tör az emberre, és semmit nem lehet ellene tenni, és mindenkit térdre kényszerít. 


Ezotéria út a halálba. Ne tedd!"

Ezotéria és az igazság, ami rejtve van. Fellebben a fátyol! 

Az ezotéria egy csapda, a tudatlanság és az elaltatott lelkismeret csapdája. Ahová elvezet, az az út az örök halálba, a soha vissza nem születésbe. Egy olyan világba, ahonnan nincs visszaút, mert nem kevesebb történt, minthogy aláírtad a láthatatlan szerződést a figyelmeddel, az érdeklődéseddel, a részvételeddel, ha az ezotéria és az okkultizmus útját választottad. Hogy elkerülhesd, vagy, ha tudatlanságod révén most ezt műveled, így élsz, részt veszel benne ezoterikusként, vagy pedig segítőként, résztvevőként, akárcsak hallgatóként, vagy érdeklődőként, közzéteszem azt, hogy mik a jelek. Mi biztosan nem Isten útja. Mik azok, amelyek minden elkendőzés mögött ott húzódnak. Minden ragyogónak, fényesnek és csillogónak látszó csábítás mögött nagyon súlyos igazságok vannak, amik nem látszanak, az esetek 99 százalékában nincsenek felfedve, vagy ha igen, valamennyi pici része csak az igazságnak, a legjobbnak, elfogadottnak, követendőnek, sőt Isten útjának, jótéteménynek látszanak azért, hogy minél többen részt vegyenek benne. Akik a tanfolyamokat tartják,   hirdetik, és beavásokat végeznek, millió és millió embert az örök halálba vezetnek, a fény angyalainak mutatják magukat, gyógyítónak, olyannak, akiknek mindenre van "gyógyírük", de ez csak illúzió, melynek hatalmas ára van.

Hosszú időn át magam is ezt az utat jártam, de az igazság csak akkor tárult fel előttem, amikor végérvényesen felhagytam az ezotériával, és minden tettemet nagyon mélyen megbántam. Végérvényes döntésem, és az a mély bánat, amit a mai napig a lelkemben hordozok biztosítja azt, hogy aki voltam, akit addig magamnak hittem, az nincs többé, az a valaki bennem meghalt, és nem lesz soha többé. Mégis nem ítélem meg az ezotériát művelőket és az igénybe vevőket sem, hanem feltárom a veszélyeit, megmutatom a nem látható igazságot, azt, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy elkerüld a nagyon súlyos, visszafordíthatatlan következményeket, melyek mindezek mögött rejtve meghúzódnak, és még időben NEM!!! -et tudj mondani.

Ezek azok a jelek, melyek mindenki előtt ott vannak, de nem veszik észre. Ismerd meg, hogy dönteni tudj!!!  Kérlek, vigyázz, hogy az életedben miben veszel részt, mire fordítasz figyelmet, légy nagyon óvatos, és mások - a gyermekeid, a családtagjaid, barátaid, ismerőseid - életét sem tedd kockára azzal, hogy megismertetsz velük egy közösséget, egy előadást, vagy bármit, mely az ezotériával              kapcsolatos, bármilyen szépnek és jónak is látszik. 

New Age vallás:

"A New Age (magyarul: Új Kor vagy Új Korszak) egy az 1970-es években, az Egyesült Államokbeli Kalifornia államban létrejött utópisztikus mozgalom. A New Age egyfajta "láthatatlan vallás", amit a nem intézményesült transzcendens világnézet, a vallás, a filozófia, az asztrológia és a tudomány sajátos összekeverése jellemez. A New Age továbbá utal arra is, hogy nézeteik szerint a Föld a Halak korszakából a Vízöntő korába lépett, ami így egy új világ, egy új kor kezdete. 

A mozgalom vallásjellege erősen vitatott. Ellentétben más vallásokkal, ennek nincs leszabályozott dogma rendszere, a hangsúly az egyénen van, akinek a saját lelki útját kell követnie, meg kell tanulnia egy kozmikus egész részeként élni, és ezen tudatbővülés állandó folyamatában kell mélyebb ismereteket szereznie a világról, így az erőszakon alapuló gondolkodást felkívánja váltani az együttműködésre való törekvés. Egyes ágai viszont nagyon is zárt rendszert képviselnek. A New Age a keleti vallások, pogányság és spiritualizmus által befolyásolt egyéni és személyes hitek széles sávjának gyűjtőneve, mely egy új fejlődő vallás jegyeit mutatja ugyan, de napjainkban lelki keresők, tanítók, gyógyítók és más résztvevők laza hálózatának tekinthető, de ettől még kihívást jelent a történelmi egyházakra nézve.

A New Age magába foglal több spirituális és vallási hagyományt, többek között a panteizmust, a monoteizmust együtt apoliteizmussal, de a tudományt is, a pszichológiát, a csillagászatot, a Gaia-elméletet, vallja továbbá az ökológia, a környezetvédelem fontosságát is. A New Age gyakorlatok és filozófiák gyakran merítenek inspirációt több világvallásból, mint például a buddhizmus, a taoizmus, a kereszténység, a szúfizmus, a judaizmus (onnan különösen a kabbala), valamint érezhető rajta a kelet-ázsiai vallások, az ezotéria, a gnoszticizmus, az idealizmus, az újpogányság, a spiritizmus és a teozófiai hatások is. Előfutárainak Rudolf Steinert, Theilard de Chardint és Helena Blavatskyt tekinti.


A New Age erősen spirituális beállítottságú, a legkülönbözőbb világvallásokból - különösen a keleti vallásokból - merít és az így átmentett nézeteket (időnként módosított, átértelmezett) formában beépíti saját filozófiájába. Mivel hitelvei, előírásai nincsenek, nehéz meghatározni, mi jellemző rá pontosan. A New Age-hívők többnyire hisznek a reinkarnációban, az asztrológiában, a kristályok gyógyító erejében, és más ezekhez hasonló ezoterikus dolgokban.

A New Age követői egy megalapított vallás vezetésének követése helyett rendszerint saját lelki éhségüket a világ vallásaiból, a sámánizmusból, az újpogányságból és okkultizmusból származó misztikus hagyományok anyagaival elégítik ki. Mivel nem szervezett közösségről van szó, így nincsen tisztázott tagság, vagy behatárolt lelkiség sem. A kívülállók leginkább a gondolatok cserehelyein mint például specializált könyves- és zeneboltokban és kiállításokon találkozhatnak magával a mozgalommal. Gyakorlatait alternatív lelkiségként jellemezhetjük. Még a látszólagos kivételek is gyakran valamilyen spirituális jelleget hordoznak, mint például az úgynevezett alternatív gyógymódok néha a "test, szellem és lélek" egységét kezelik. Megjegyzendő, hogy az "alternatív" kifejezés itt a nyugati zsidó - keresztény kultúrához való viszonyítást jelent és az nem tekinthető véletlennek, hogy a legtöbb New Age-gondolat és gyakorlat látszólag a fővonalbeli kereszténységnek ellentmondó elemeket tartalmaz.

Az alábbi lista a New Age gondolkodásmódra jellemző alapelveket tartalmazza. Nem kell a felsoroltak mindegyikének jelen lennie ahhoz, hogy valahol New Age-típusú gondolkodásról, vagy ezen mozgalom jelenlétéről beszéljünk, elég hozzá akár a lista egy-két pontja is.[2] Mivel a New Agenek nincsenek leszabályozott dogma rendszere, nincs egyházrendszere, sem olyan vezetése, amely előírná a mozgalom hívőinek hitrendszerét, így akár két hívő hitvilága között is nagy eltérés lehet. Az alábbi lista azon alapelemeket tartalmazza, amely a legtöbb New Age gondolkodóra jellemző lehet:

 1. Panteizmus, kozmosz-hit (Kozmosz = Isten);
 2. Monoteizmus (minden egy);
 3. Önmegváltás;
 4. "Magasabb tudatállapot" elérése;
 5. "Kozmikus tudat" (globális gondolkodás);
 6. Asztrológiai szemlélet;
 7. Reinkarnációs hit (lélekvándorlás);
 8. Energia-miszticizmus;
 9. Evolúciós elmélet elfogadása;
 10. Szinkretizmus (irányzatok, vallások összekeverése);
 11. Kapcsolat túlvilági, vagy kozmikus lényekkel (spiritizmus, démonizmus, UFO-hit);
 12. Mágia (szert tenni szellemi hatalomra, paranormális képességre, levitáció, stb.);
 13. Kövek, kristályok hatásába vetett hit;
 14. A "tudatalatti" hatalma;
 15. A homoszexualitás elfogadása;
 16. A feminizmus támogatása, a nőiesség, a "női elv" előtérbe helyezése;
 17. Meditációs gyakorlatok (befelé irányuló lélektani technikák);
 18. Pozitív gondolkodás és hipnózis (önszuggesztió és a regressziós hipnózis);
 19. Guruk (mesterek nagy szerepe);
 20. A "szellemi" mesterek, tanítók megjelenése a szellemvilágból;
 21. A Gaia-elmélet vallása ("a világ meggyógyítása");
 22. Az igazság viszonylagosítása (az egység-elv alapján);
 23. A "bűn" eltüntetése (minden csak nézőpont kérdése);"


Különböző spirituális egyházakat alapítottak new age irányzattal. Ezek Isten nélküli utat kínáló okkultista beavatások, tanfolyamok, előadások rengetegét tartó közösségek, melyeknek előadásai, beavatásai mára behálózzák a Földet. Főpapjaik, papjaik, papnőik, diakónusaik vannak, az igehidetéstől az esküvőig mindenféle szertartást tartanak. "Kegytárgyakat" forgalmaznak. Ezek az "egyházak" a "tanaikat" előadás-sorozatokon keresztül, CD-n, DVD-n, könyvekben, és okkult titkos szertartásokon keresztül terjesztik, sőt van, akiknek már saját tévé csatornájuk is van. A titkos szimbólumok és a szertartások nem adhatók tovább. A szimbólumokat és a különböző rituálékat pénzért adják, nagyon sok pénzért. Akinek nincs pénze, nincs ott helye. Van olyan része a tanaik terjesztésének, melyet ingyen adnak, hogy fenntartsák népszerűségüket. Jellemző rájuk, hogy nagyon gyorsan terjedtek el, és "népszerűvé" váltak. Az okkultizmust  az ilyen "egyházak" tevékenysége folytán hétköznapivá, a bűnt erénnyé formálták át. Mindegyik alaplényege, hogy nem Istenről szól, ezekben Isten nem található meg, hanem az emberről. Mind az Isten nélküli önmegvalósításról, az önmegváltásról szól. Nem veszi figyelembe, Jézus Krisztus Keresztáldozatát, a Megváltás tényét.  Közös jellemzőjük az okkultista különböző beavatások, Istenre való figyelés helyett, az "én" központúság hirdetése, Istenhez imádkozás helyett különböző szertartásokon keresztüli meditációk rengeteg fajtáját kínálja fel, ami nagyon veszélyes, mert nyitottá teszi a meditálót a különböző szellemlények befogadására. "Gyógyítási" módszereket, fokozatokat és különböző fajtáit sajátítják el az emberek, s a beavatások által teszik alkalmassá őket a beavatók, súlyos pénzekért.  

- Megalapított szervezeteik, piramis felépítésűek, hierarchikus rendszerűek.

- Az összejöveteleken, vagy bármillyen alkalomból kínált tanfolyamaikon csak         azok vehetnek részt, akik meg tudják fizetni borsos áron.


A teljesség igénye nélkül ismertetek néhány fajtát az ezotéria által kínált milliónyi útból, mely mind a sötét világhoz, az okkultizmushoz tartozó,  titkos beavatásokkal lehet szert tenni rájuk, ha pedig nem szükséges a beavatás az eszköz használatához, akkor is igénybe kell venni a sötét, tiltott világ szellemeit (pl. az inga használata során).  

A felkínált út az örök halálba vezet!!!


Reiki tanfolyamok. 

Kineziológia

Családállítás

Kristály családállítás

Agykontroll

Különböző féle önismereti képzések

Spirituális lélekgyógyász képzés

NLP tanfolyamok ( NLP = Neurolingvisztikus Programozás)

Az NLP és a pénzitelligencia

NLP hipnotikus kommunikátióval

Kabbala

Kabbala életfa

Angyaltanfolyamok (minden szépnek és jónak látszik, de mögötte sötét lények vannak, a sötét világból érkeznek, bukott angyalok seregei !!!)

Kártyajóslás  különböző féle tanfolyamok

A tarot-Szimbolikus Szellemi Piramis tanfolyam

Radiesztézia tanfolyam

INGA tanfolyam

Elhalt lelkekkel való érintkezés

Az alkímiai képzések

Grafológus képzés

A Theta Healing képzések

Theta Healing Teremtés és Bőség tanfolyam

Sorsfordító tanfolyam

Tiltott gyümölcs tanfolyam

Spirituális, ezoterikus oktatások, önfejlesztő képzések

Szellemszíve/spirituális tanfolyamok

Spirituális Erők Tana képzés 

Dimenzionális hangolás a vonzás törvényével

(siker, gazdagság, jólét elérése az igéret, s a negatív dolgok kiiktatása a vozás-, és a  rezgés törvényével)

Energetikai tanfolyamok

Prána energia gyógyítás tanfolyam különböző fokozatok.

Tündérképző tanfolyamok címszó alatt a következők találhatók:

Tündérképző - ezoterikus Szabadegyetem, cigánykártya intenzív, tarot intenzív, kártyavetés, számmisztika, stb, stb.

Gyermek jobb agyféltekés rajztanfolyamok

Gyermek agykontroll

Gyermek meditációk 


Amelyek minden felkínált ezoterikus útnál közösek, mindegyiknél jelen vannak:


- A hangzatos elnevezések,

- A fény-, a megvilágosodás, a tudatosodás, az önfejlesztés,  a megtisztulás, a boldogság, a felemelkedés, a siker, a pénz, a boldog  párkapcsolat elérésének igéretei, az ön-, és mások gyógyítása, az ön-, és mások élete problémáinak megoldása, felemelkedés a fénybe, az új  világrend, az aranykorszak eljövetelének igérete. 

Siker, gazdagság, jólét elérése az igéret, s a negatív dolgok kiiktatása a vozás-, és a rezgés törvényével.

 - Az önmegváltás, és számtalan módozata, 

- Nagyon magas árak,

- Az egymásra épülő véget nem érő mennyiségű tanfolyami képzés,             természetesen sok-sok pénzért. Aki ezeken részt vesz, belekerül egy             végeláthatatlan útvesztőbe, annak az illúziónak az érzésébe, hogy ő egyre   többé és többé válik, a kivagyiság, a hívság, a megkülönböztetés, az             egymás fölé emelkedés tudatában élés ördögi körébe, és nem ismeri fel,       hogy mindez, csak mézesmadzag. Nem létező titulusok, emberi kitalált         rangok, különböző ezoterikus címek, rendek és persze "egyházak"                 létrehozása minél több beavatással, emberek által kitalált rangokkal,             rengeteg eladható mágikus eszközzel, csak vegyél részt, és 


vedd, és vedd és vedd, fizess, fizess, és fizess!!!

Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! Mt 10.28  

Jézus úgy gyógyított, hogy magára vállalta a bajainkat és hordozta a betegségeinket. Megváltotta az embereket, átvállalta a szenvedéseiket. Így tisztulhattak és gyógyulhattak meg az emberek mindenféle betegségből. 

Ingyen gyógyított, és az apostolai is ingyen gyógyítottak. 


Máté 11:5 vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, 


Az ezotéria útján járó emberek nem gyógyítók, nem ezt teszik, nem rendelkeznek hatalommal. Sok pénzért kínálnak gyógyulásokat, jobb életet, reménységet, de náluk nincs megoldás, a hozzájuk fordulók csak még több és még több bajt hoznak létre az életükben azzal, ha bármelyik kinálatot elfogadják. 

szolgáló testvér  

Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el ezeken!!

Az Isten áldjon és óvjon benneteket és a döntéseteket!

 szolgáló testvér  

A jelek, amelyekre nem figyeltem.

Ismerd meg, hogy dönteni tudj!

A jelek, amelyek figyelmeztettek, hogy nem Isten útját járom, amire fel kellett volna, hogy figyeljek az ezoterikus tevékenységem során, de nem tettem, mert semmi sem volt gyanús, s az igazság fényében visszavezetve a történteket látom már, hogy mik azok a biztos jelek, amik figyelmeztettek. Feltárul az igazság, hogy felismerhesd a saját életedben is a jeleket és dönteni tudj, hogy mihez adod a nevedet, az életedet, mit teszel, hogyan élsz, elhagyod-e a nagyon jónak, könnyűnek, sikeresnek, minden jóval kecsegtető, ám a látszat mögött meghúzódó sötét, ködös, ingoványos, s az örök halálba vezető útját, vagy a fény-, a tisztaság-, és a szeretet útján jársz, ha ezt választod.


A saját életemben történtek meg.


Az ezotériai beavatás után közvetlenül olyan sírógörcsöt kaptam, hogy fél órán keresztül csillapíthatatlanul zokogtam. Ez mindenkinél más és más "élményt" válthat ki. Nagyon lelkes kezelő voltam, hiszen azt gondoltam, hogy jó úton járok, jót teszek, ezért hívtak házról-házra, "kezelni, gyógyítani" sokan. 


Azt vettem észre, hogy egyre fáradtabb és fáradtabb vagyok. Mintha a saját életerőmet adtam volna oda mindenkinek.


Megmagyaráztam magamnak, hogy korán kelek, reggel ötkor keltem, kitakarítottam, ha kellett megfőztem az ételt, és úgy mentem munkába. Munka után pedig egészen késő estig emberekkel foglalkoztam, "kezeltem, gyógyítottam". Így ment ez éveken át,  és a munkahelyen is folyamatos változások mentek végbe, egyre nehezebb volt helytállni. Már nem volt elég a napi 8 órai munka, a megnövekedett teljesítmény miatt folyamatosan túlórázni kellett.

 

A körülmények megváltoztak, elképzelhetetlenül megnehezedtek!


Tudták rólam az emberek, hogy szó szerint éjjel és nappal hívhatnak telefonon, a szolgálatukra állok. Meg is tették. Egy esetben éjjel három órakor hívott fel részegen egy férfi, hogy mondjam meg, hogy hová tette a családi házuk kulcsát, mert tudja, hogy én látom, hogy hol van, mert nem tud bemenni a lakásba. 


Nem örültem, de csak magamnak köszönhettem az ilyen és hasonló inzultusokat, mert nélkülözhetetlenné tettem önmagamat. Azt sugalltam mindenkinek, hogy látom az ő bajaikat, és tudom segíteni őket mindenben éjjel és nappal. Ez szörnyű egoizmus, butaság, rejtett gőgösség volt, és persze, nem tudtam segíteni a saját problémáimon sem, nem hogy másén.


Ezzel szabad teret adtam az inzultusoknak. 


Felhívtak az emberek szintén éjszaka olyan porblémával is, hogy segítsek, mert valakinek a párja eltűnt, és  lehet, hogy kiment a vágányokhoz, hogy véget vessen az életének. Annyira felidegesedtem, hogy nem tudtam tovább pihenni.


Felhívtak jogi és egészségügyi problémákkal is, melyeket meghallgatva, ha bármit válaszolok rá, már átveszem az élete felelősségét, és súlyos, büntetést is vonhat maga után, ha az a valaki nem a megfelelő szakemberhez, hanem egy ezoterikushoz fordul, valódi segítségnyújtás helyett. 


Minden esetben válaszoltam, mert imponált, hogy jogászok és orvosok is hozzám fordultak. 

Ezzel kinyitottam láthatatlanul a saját börtönkapumat!!!


Felhívtak szintén éjszaka, hogy valakinek 230-as a vérnyomása, csináljak már valamit, hogy lejjebb menjen. Nagyon ideges voltam, és mondtam, hogy azonnal hívják ki az orvosi ügyeletet!!! Ezzel nem lehet játszani, az élete van veszélyben. Azt mondták, hogy aki rosszul van, hallani sem akar róla, hogy orvost hívjanak. 

Azzal, hogy nem utasítottam vissza a kérést, távenergiáztam, felvállaltam azt, hogy nagyon könnyen az életét vesztheti az a valaki, és nagyon könnyen börtömbe is kerülhetek. 


Ezt eredményezi az, ha valaki nélkülözhetetlenné teszi magát mind a saját, mind pedig mások életében. 

Olyan rombolást végez, ami felmérhetetlen! 


Egy esetben mielőtt elmentem embereket kezelni, olyan hasgörcsök jöttek rám, hogy nem tudtam elmenni. Meg sem tudtam mozdulni. Nem gondolkoztam azon, hogy itt valami nagyon nincs rendjén, hanem igyekeztem a rosszulléten túllenni. Egy másik alkalomkor "kezelés" közben pedig olyan hasmenés jött rám, hogy a wc-ről nem tudtam visszamenni, s a kezelést abba kellett hagyni.

Lehetne mondani, hogy ez véletlen, de ilyen, és hasonló esetek többször előfordultak. 


Egyre betegebbé váltam, majd súlyos beteg lettem. Már nem tudtam a munkámat ellátni sem, s még mindig emberekkel foglalkoztam!!! 

Nem vettem észre a tévutat!!!


Jöttek hozzám az emberek, s azután hozták a családjtagaikat is, beszélgettünk az életük legkülönbözőbb problémáiról, ezután a "csend imája" rituálét végeztük el, majd  imádkoztunk úgy, ahogy én mondtam, s nem úgy, ahogyan a Bibliában le van írva, életvezetési tanácsokkal láttam el őket.  


A "csend imája" rituálé alatt magam is nyitott csatorna voltam, és a velem szemben ülő ember is nyitott csatornává lett, átjárója mindenféle szellemlénynek.


Ez súlyosan veszélyeztette mindkettőnk életét, mert ha ilyen alkalmakkor az ott lévő emberbe, vagy belém beleköltözik egy-, vagy akár több sötét, okkult világból érkező szellemlény, nem tud tőle megszabadulni, én sem, s akár az öngyilkosságig  is átveheti az életünk felett az irányítást!!!! 


Minden nap - nagyon kevés kivétellel - meditáltunk több órán át egy médiummal együtt, s kapcsolatot létesítettünk szellemlénnyel, aki "Jézusnak" mondta magát. Ebben semmi gyanús nem volt számomra, majd egy idő után furcsa, szokatlan válaszok érkeztek. Amit igért az a szellemlény, mindig igéret maradt, be nem teljesedett. Ez már nekem is gyanússá vált, és megkérdeztem - nagy sokára  -, hogy "Ki vagy te?" - és azt a választ kaptam, hogy "Én vagyok a ti Mennyei Atyátok." A történteken nagyon elgondolkodtam. 


A sötét világ szellemei a fény angyalainak adják ki magukat, leutánozva akár Jézus Krisztust, és akár még magát a Mennyei Atyát is, mégis azt mondom, hogy itt is voltak olyan jelek, amelyek csak hosszú idő 

elteltével váltak gyanússá számomra:


Az, hogy az igéretek mindig igéretek maradtak,

 egyre furcsább és furcsább válaszok érkeztek,  és egyre rosszabbá és
roszabbá vált az életem. 


Azt kérdeztem szinte minden nap a meditációban, hogy mikor válik már a világ egy jobb, élhetőbb világgá, és nem gondoltam akkor még át, hogy ennek a világnak a létrejöttéért magam is sokat tettem, hogy ilyenné váljon. A világunk egyre súlyosabb, egyre nehezebb, élhetetlenebb lett, és ezzel a milliónyi okkult beavatással, a sötét szellemlények életre "hívásával", egy kíméletlen, élhetetlen, ördögi világ jött létre, ahol az élet nem érték, az embereket csak élő szerszámoknak tekintik. Ez az élet a Földön nem élet, ez már maga a pokol. Isten nélküli életet élnek az emberek milliói.

Nem vettem észre, hogy Isten nélküli életet élek, nem vettem észre, hogy Isten helyett az embereket szolgálom, egy magam kitalálta világot hoztam létre, s ebben éltem a hívsággal, a kivagyisággal, a "majd én megmutatom"-mal, felvértezve nap, mint nap, ezért egyre betegebb lettem, olyan súlyos beteg, hogy talán hónapjaim lehettek hátra.

Mikor Isteni Kegyelemként a Szerzetes hozzám érkezett, egy egyszerű imádság gyógyított meg, nem volt rituálé, semmi sem, és öt nap alatt elmúlt minden, ami a testemen volt, amit sem orvos, sem senki és semmi nem tudott meggyógyítani hosszú évekig. 

Köszönöm szépen, amit értem tett.


Bármilyen jónak hitt életet éltem, akárhogy is elvakított az elém vetített igért fény, a megígért felemelkedés, és bármit kaptam ettől az úttól, ami csak látszat volt, de nem a valóság, olyan árat kellett volna fizetnem érte, amely csak a halálom után derült volna ki, és onnan 

NINCS VISSZAÚT, NINCS TÖBB LEHETŐSÉG!!! NINCS TÖBBÉ SZÜLETÉS, NEM LEHET AZ ELRONTOTTAKAT JAVÍTANI, MERT NEM LÉTEZHETTEM VOLNA SOHA TÖBBÉ.

Ezt kimondani, leírni is nagyon súlyos, nem elrettentésnek szánom, hanem leírom a valóságot, hogy mindenki megismerhesse, és még időben dönteni tudjon, hogy melyik utat választja. A  földi döntések elképzelhetetlenül fontosak, döntenek életről - halálról. Minden itt dől el most, mindnyájunk életében. Mi magunk döntünk a sorsunkról azzal, hogy milyen életet élünk, milyen utat választunk, mert az az  út ahová vezet, földi halálunk után oda fogunk kerülni.

EZ ÉLET - VAGY HALÁL VÁLASZTÁSA!!! 
CSAK RAJTUNK MÚLIK!!!

Ha nem vagy vallásos, vagy nem  keresztény vagy, ha figyelmesen tájékozódsz, szinte minden vallás szent könyvében a 
jóság jutalma az örök élet, de ez az ellenkezőjére is igaz. 

Kérlek, így gondold végig az írásom. 


A szolgálat

Az ember - ha úgy dönt - az egész életét szolgálattá teheti a következőkkel: 

- Meglátja a szenvedőket,  és ha lehetősége nyílik, segít rajtuk.

- Éhezőknek ételt juttat, annyit, amennyit saját maga megtehet, nem kér, és nem     vár mástól adományt, és nem csak Karácsonykor teszi ezt, hanem bármikor.

- Szereti azokat az embereket is, akik őt nem szeretik, legalább gondolatban, ha     máshogy nem engedik meg.
- Meglátja az utcán rosszul lévő embereket és segítséget hív.
- Beteg embereket meglátogat, vígasztal, vele érez. 
- Utcán átkísér embereket, majd egészen hazáig kíséri, ha van rá lehetősége.

Tedd hozzá a sajátodat gondolatban, hogy még mit tennél, de mindegyiknek 

EMBERSÉG

a neve.  


Könyörülettel bíró jó embernek lenni. Törődni egymással. Szeretettel 

lenni lehetőség szerint mindenki iránt,  segíteni, ahol lehet, 

nem ártani 

sem magunknak, sem másnak, 

adni a szívünk szeretetét, alázattal, 

csendesen.


Nem kell hozzá ezoterikus végzettség, diploma, titulus, szellemek, misztikum, felhajtás.


Csak egy szerető szív, semmi más. 


Köszönöm a megtisztelő figyelmedet!


Az Isten óvjon és áldjon téged!

szolgáló testvér