Ismerd meg, hogy dönteni tudj! 

Úgy galoppozunk az életen keresztül, mint a cirkuszi mutatványosok, akik két, egymás mellett száguldó lovon egyensúlyoznak - egyik lábunk a "sorsnak" nevezett lovon pihen, míg a másik a "szabad akarat" lován. A kérdés, amit naponta fel kell tenned magadnak: "melyik melyik? " Melyik az a ló, amelyik miatt nem kéne aggódnom, hiszen nem én irányítom, és melyik az, amelyiket minden erőfeszítésemet bevetve kell kormányoznom?

Elizabeth M. Gilbert

Legyen most tekintetünk középpontjában e kettő, hol száguldó, hol baktató (galoppozó) "ló" szorosan életünk ösvényeinek mentén ...

Elizabeth M. Gilbert szerint az egyiken mi "galoppozunk" úgy, hogy "egyik lábunk a "sorsnak nevezett lovon pihen, míg a másik a "szabad akarat" lován.... Aztán lehetne egy harmadik "ló" (tegyük feltételes módba ...).
Szintén a "szabad akarat" jogán "születhetne". Lehetne egyetlen egy lóként gondolni rá, de annyi lehet e feltételezést követve belőle, mint amennyi ember él a Földön.
Tehát akkor mindenkinek úgyszólván van egy saját "szabad akarat" lova, mely lovak időnként őrült száguldásba kezdenek. S amikor ez megtörténik felborítanak, agyontaposnak szinte mindent maguk körül. Így lehetne érzékeltetni azon történeteket, amikor valaki szabad akarata porrá zúzza másvalaki életét, testi, lelki romlásba dönti, vagy elveszi azt. Gondolhatunk isteni kegyelemre, mely az idejekorán bekövetkező tragédiát Isten hatalmasságának bölcsessége révén megkíméli. S gondolhatunk - fantáziadús hasonlatként egy égi szférákból származó "ló"-ra is, melynek lovasa a legjobb időben megfogja a kezünk, s arrébb vezet, ha éppen egy mély gödör következne következő lépésünknél.Úgy születtünk e földi világra, hogy nem ismerjük sem múltunkat (előző élet, ha volt), sem jövőnket. Vannak döntéseink, melyek - bár mindig újabb, és újabb egy döntések -, mint pl. egy házasság, és vannak döntéseink, melyeket nem lehet visszacsinálni, sem megismételni soha többé. A múlt részévé válik, s legfeljebb emlékként él tovább emlékezetünkben. Mint ahogy gondolkodtam a "szabad akarat lovairól" - Ha időben kiköti a gazdája, vagy rajta ülvén, ha nem is díszlovaglásban, de nem vadul vágtázva, mindent tárolva üli meg -, talán nem kellene annyi palántát nevelni a megtört szívek kertjeiben ... Sajnos ezek a palánták többnyire elültetésre sem kerülnek, nemhogy felnevelkedjenek. Sors, vagy szabad akarat, vagy isteni gondviselés,, mint Legfelsőbb Akarat, kegyelmi idő, kegyelem,... Úgy tartják, hogy mindenki sorsa írva vagyon, és előbb-utóbb beteljesedik. Sokan, nagyon sokan csak élnek, élnek tudatlanul, habzsolva az élet örömeit, és ismét mások szintén más emberek "munkássága"-nak keserű gyümölcsét "eszik".Sokszor hallunk szerencsétlenségekről, tönkrement életekről, "sorscsapásokról", legalább is így nevezik. Bizonyára sokunknak van tudomása, talán személyes tapasztalata is, amikor semmi sem sikerül, minden próbálkozás többnyire kudarcba fullad. Úgy tűnik, tönkrement az életünk, a barátainknak vélt emberek sorra elhagynak, s úgy hisszük, egy ismeretlen, járhatatlan útra sodródtunk ...Félreértés ne essék, nem arról gondolkodom, hogy mindig rosszakarók műve a majdnem szétmorzsolódottnak tűnő élet, de nem hiszem, hogy minden esetben így lenne. Mert bizony hiszem, hogy (...) talán a Legfelsőbb Akarat valamiért oly kegyes, hogy így próbálja a megfelelő mederbe terelni egyes emberek életútját. 

Nem tudhatom milyen vallású vagy. Milyen vallást választottál magadnak. Vagy talán volt egy szüleid által választott vallásod, s valamiért felnőttként másik mellett döntöttél. Meglehet, hogy hiszel valamiben, de többnyire úgy gondolod, hogy két lábbal jársz a földön, s legfeljebb azt hiszed el, amit látsz. Meglehet ateista vagy. Lehet, hogy van "papíron" vallásod, de semmilyen formában nem gyakorlod. Lehet, hogy a magad módján szólsz Istenhez, nem követve a vallásod egyháza által előírtakat. Semmi gond. Isten akkor is munkálkodik az Ő Tökéletes világában, értünk, és ahogy ez már csak van, az emberek munkálkodnak idelenn. Hit és vallás. Isten "olvasatában" - a hit az iránta való bizalomból, reménységből, hitből származik. Világosan láthatjuk, de ha nem, hát vélelmezhetjük, hogy Isten, mikor a Világegyetemet mindennel egyetemben teremtette, nem értekezett senkivel, és így cselekedett, mikor bennünket embereket teremtett. Kijelenthetnénk, hogy hát igen, nem csoda, hogy nem értekezett senkivel, hiszen Ő Isten. Mi emberek mindig megtámogatásra szorulunk, megnézünk, meghallgatunk olyan szavakat is, melyek hallatán azonnal be kellene fogni füleink. Elmegyünk olyan helyekre, melyeket szintén messze el kellene kerülnünk, hogy ne essünk csapdákba, ne térjünk rossz utakra, ne jussunk el odáig, hogy itt a vége pont. Sutba a hittel, mert minek, ha nincs Isten. Isten a Szeretet, és nem akarja tőlünk, hogy imádkozzunk minél többet . Nem írja elő, hogy mikor, és mennyit ...., nem akarja, hogy különféle szertartásokban vegyünk részt, és adakozzunk még többet, mert a legutóbbi alkalommal sem éltünk vele... Isten nem vallásos dogmákat akar ránk sózni, hanem szeretetteli érző szívet, melyben él a HIT. 

Okkultizmus, babona ...

A lehető legtávolabb Istentől, tálcán kínálva magad, és bárki mást a gonosznak. 
Okkultizmus. Titkos tudománynak nevezik, mágikus hatalomnak, érzékek fölötti erőkkel való kapcsolatok létesítésének. Titkos praktikák jellemzik, halottakkal való kommunikáció rendszerint médiumok útján. Jelen van különféle jóslások, és számtalan ezoterikus tan formájában.

Sajnos az emberek nem veszik komolyan az okkultizmusban rejlő hatalmas veszélyeket. Az okkultizmustól nem idegen a démoni hatalmak megidézése, közreműködés a démoni erőkkel.

Ha az emberek tudnák, hogy mit tesznek, miben vesznek részt. Vétkes könnyelműség. Könnyelműen kezelt tudatlanság. Ha az emberek tudnák, hogy az okkultizmussal való kapcsolat teremtésüknek rettenetes következményei lehetnek. 
Az okkultizmusban nincs bölcsesség, nincs tudás. Semmit sem adhat momentán neked, ha netán érdeklődsz iránta, csak totális romlást.

Az emberi kíváncsiság határtalan.

- Tudni akarja sorsát, vajon megkapja-e szerelmet egy
  életre, ezért jóshoz fordul.
- Várható-e életében jól fizető állás, vagyon, gyarapodás, 
  mit tartogat jövője számára - hogy megtudja, látnokhoz megy.
- Vajon hűséges-e a házastársa, gondol-e rá titkolt szerelme,
  mire ügyeljen a jövőben, stb.stb.., ezért horoszkópot készíttet, és kártyavetőhöz megy.

S ha ennyi veszedelem, melyet fejére "kért" még nem elég, hát elruccan egy jó mókának ígérkező esti partira asztalt is táncoltatni. SPIRITIZMUS, halottlátás, szellemidézés,stb.

Ha megteheted, ne adj senkinek fényképet azért, hogy valahonnan "energiát" küldjön neked. Ne keress fel ilyen rendelőket, embereket. Isten nem energia, Isten a szeretet. Ne vegyél részt meditációs praktikákban. Az imádságnak köze nincs a meditációhoz, sem autogén tréninghez ...

Tartsd magad távol a tévtanítóktól, az ünnepelt sztármesterektől, a hamis prófétáktól.

Mert, ha ezen ördögi praktikákban bízol, keresed a kapcsolatot, hiába visszakoznál, már nincs visszaút.

A KAPCSOLAT LÉTREJÖTT!

És te

SZABADON DÖNTÖTTÉL!

Lásd meg az ördögi praktikákat, mert gyakran kívánatos köntösbe bújtatják. Jól hangzó nevek, képek ... Ártalmatlannak, sőt érdekesnek tűnnek. Csábítóan igaznak, és hasznosnak. A meditációs technikák számtalan fajtája a test fölötti uralomról szól, az énről. A gondolatok, a segítségül hívott zene, vagy akár mozdulatok nem Istenhez szólnak, hanem a testre összpontosítanak, int az önhipnózis.

Isten szeretne megóvni mindannyiunkat a gonosz hatalmaktól, de a döntés a miénk.
Az alábbi idézetek a Bibliából származnak Istentől. Szintén a Bibliában olvashatsz arról is, hogy Isten Fiának Jézus Krisztusnak nem volt vallása, mint ahogy zsidó származású sem volt.

"Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek!... Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanná teszitek magatokat velük... Ha valaki halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz fordul... ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népe közül"- (3Mózes 26,31; 20,6).


"Ne legyen köztetek... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik"

(5Mózes 18,10-12).

"...akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled... tűz égeti el őket"
(Ézsaiás 47,13-14).

"Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait?"

(Cselekedetek 13,10).


Én úgy hiszem, ha hazardíroznom kellene, mint ahogy sosem tettem, még mindig jobb lenne Istent félni, mint a Sátán mellett dönteni.

A Sátán türelmes, gondolja, ideje annyi, mint a tenger...
De az emberi idő véges, és most ismét dönthetsz. Kívánom Neked IS, hogy jó döntéseket hozz. Isten szeretne megóvni mindannyiunkat a gonosz hatalmaktól, de a döntés a miénk.

Emlékezz: Az okkult szó jelentése: REJTETT.

Isten semmiféle rejtett okkult tudást nem nyilatkoztatott ki az emberiségnek, sőt tiltja, hogy az emberek sötét, rejtett, felettébb veszélyes dolgokba nyúljanak ... Tehát az okkultizmus nem a természetes emberi megismerésre alapul, és nem Istenhez fordul, hanem egy ismeretlen, titkos, sötét világ felé ... Járatlan utak felé.

"Járt utat a járatlanért el ne hagyd".

Egyetlen egy emberben sem merül fel a kétség, hogy Isten nem véletlenül óva int, hogy e sötét, bizonytalan utakon ténferegjünk?

Inga, kristálygömb, koponyák, tudatot kitágító kábítószerek, különféle jóskártyák, tarot-kártyák, misztikus amulettek, reiki, agykontroll, stb. stb.

Egy példa az Internetről:

"Tanfolyam Témák:

- A hermetikus tanok, okkultizmus, mágia és varázslás;

- A fehér mágia és az előkészületek;

- Eszközök: inga, pálca, számok, bolygók, kártyák;

- Védelmi technikák: meditáció, amulettek, takarók, szimbólumok;

- Varázslási módszerek: kívánás, ráolvasás, megerősítések, szeretet;

- Gyógyító és erősítő szerek: teák, balzsamok, füstök, illatok, fények;

- Karmikus oldások: elengedés, szeretet-terápiák, jókívánás, áldás."

Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. 5Mózes 18,10-11

Én még emlékszem, amikor szüleim kedvesen, de megtiltották, hogy az otthonunkban bizonyos dolgokhoz hozzányúljak. Okkal tiltották meg, nem csupán szórakozásból. Felnőttként miért nem fogadjuk meg Isten intelmeit? Hiszen csakis a mi érdekünket tartja szem előtt. Miért akarjuk mindenáron kihúzni ezt a bizonyos gyufát ? Miért akarjuk megégetni magunkat?

Napjainkban is történik: - megtörtént esetek!

Megdöbbentő, emberi szégyen, hogy Isten Fiát "mire használják" .. Jézus úrról gondolkodom, mint az a közösség, mely így nevezi Jézus Krisztust.

Mely közösség tagjai, szimpatizánsai, s az érdeklődők, mit egy talk show-ban bátran kérdezhetnek Jézus úrtól szerelmi ügyekben, üzleti, anyagi természetű ügyekben, elhunyt szeretteikkel kapcsolatban. Megingathatatlanul hiszem, hogy Jézus nem "rendel" itt meg, ott, nem ad biznisz tanácsokat, sem jövendőmondást nem vállal. Nem gondolom, hogy párokat hozna össze, vagy szakítana szét egymástól. Nem hiszem, hogy családtagok elhunyt hozzátartozóitól üzeneteket hoz, visz. Minden embert értelmesnek vélelmezek, így aztán nem értem, hogy az emberek hogyan képesek ilyen rendezvényeken megjelenni, és hinni mindabban, ami ott történik. 

Inkább a gonosznak adod a bizalmad, mint Istennek?

Meglehet hogy Isten igéje (tilalmai) meglehetősen szigorúnak tűnnek, vészjóslóan végzetesnek, de sokkal előbb kinyíratja magát az, aki az okkultizmus szekerén utazik. Istennek már nem lesz "dolga" vele.

Isten áldjon!

Szeretettel,

Le jardinier.

Ouija tábla - Veszedelmes eszközök egyike

"Hívják beszélő táblának vagy szellemtáblának, angolszász elnevezése a quija vagy ouija. Arra használjuk, hogy kapcsolatba lépjünk a szellemekkel, vagy megjósoljuk segítségével a jövőt." 

A tábla nagyjából 30 x 45 centis, körívben helyezkednek el rajta az abc betűi, a számok egytől tízig, az "igen" és a "nem" szó, valamint legtöbbször egy elköszönés, búcsú is. Tartozik hozzá egy kis lap (planchette), erre kell helyezni a kezet, ez mutatja meg a választ. Amikor felteszünk egy kérdést, a kezünket finoman a planchette-re helyezve mintha öntudatlanul mozgatnánk, így betűről betűre összeáll a válasz. Eldöntendő kérdésnél a tábla igennel vagy nemmel válaszol, és néha egyáltalán nem hajlandó válaszolni, ilyenkor a "viszontlátásra" feliraton (már ha van ilyen) áll meg a planchette.

Nem tudni, hogyan, mitől működik, de az biztos, hogy akik próbálták, nagyon intenzív élménynek élték meg. Egyes nézetek szerint a saját tudatalattinkból merítünk ilyenkor, és a válaszok azért is meglepőek, mert elménk ezen részével tudatos állapotban nem vagyunk kapcsolatban. Mások a felettes énnel való kapcsolatnak tulajdonítják a működést, de ez nem magyarázza azokat az igen ijesztő történeteket, amikről sokan beszámoltak a tábla használata után. Aki hisz a szellemvilágban, az meg van győződve róla, hogy az quija tábla segítségével kapcsolatba tud velük lépni.

Gyerek kezébe nem való...

Quija táblát társasjáték címen lehet vásárolni, de sok boszorkánysággal foglalkozó üzlet is árulja, más néven. Ha magadnak készítesz egyet még jobban fog működni, hiszen te alkottad, és átjárják a te rezgéseid.

Használhatod fontos döntések előtt, de figyelj oda, hogy ne alakíts ki függőséget, ne helyettesítsd a saját, felelősségteljes döntésed a tábla válaszaival. Van, aki a halottakkal lép kapcsolatba a tábla segítségével - ez különösen akkor fontos és hasznos, ha valami lezáratlan maradt közöttük, és az illető helyre szeretné hozni.

Vigyázz vele!

A szellemidézés veszélyes. Sok történetet hallani, arról, hogy valaki öngyilkos lett néhány héttel a tábla használata után, mert megőrült a szellemek társaságától. Más elájult és kómába esett. Egyik sem biztos, de az tény, hogy ennyi riasztó és óvatosságra intő véleményt semmilyen, a szellemvilággal vagy jóslással kapcsolatos más eszközről nem hallani."

Soha ne használd!

Megjegyzés: Ha a Quija táblát, vagy a róla szóló írást elégeted, 
iszonyatos síró hangot, és sikolyokat lehet hallani a tűzből!!!
szolgáló testvér