Ismerd meg, hogy dönteni tudj!
tanúságtételek

"Nincs-e meg mindannyiunkban a vágy egy beteljesítő találkozásra, valamiféle teljességre, hogy kiszakadjunk mindennapi életünk középszerűségéből, hogy elinduljunk egy abszolút, első Lény felé?"

Az értelem kutatása, az Abszolút keresése Joseph-Marie atyát, akit akkor még Jacques Verlinde-nek hívtak arra vezette, hogy merüljön el a Nagy Mindenségben. Az aszketikus keleti tanok - a jóga, a transzcendentális meditáció - hatására Indiába ment, ahol a hinduizmus és a buddhizmus vallási tradícióiban mélyült el. Később az ezoterikus-okkultista gyakorlatok felé fordult, ebben a filmben pedig megosztja velünk tapasztalatait és elmeséli, hogy miként szembesült Krisztus igazságával, aki a világ végén kereste őt meg. Belga származású pap, a filozófia és a teológia doktora, ma Franciaországban a Szent József Családjának Monasztikus Közösségének elöljárója.

Korunk társadalmának alapkérdéseire Joseph-Marie Verlinde atya ezen átélt tapasztalatának fényében ad választ. Nagy tisztelettel figyelmezteti és ad útmutatást azoknak, akik "az értelmet" a Kelet ösvényein elköteleződve keresik, ... illetve akik ezoterikus-okkult praktikákat gyakorolnak.

Az atya elmondta, bár nem szavakkal...  minden transzcendentális meditáció, és technika kiiktatja az ÉN-t azzal a maszlaggal, hogy nincs több szenvedés, és a Védák is erről beszélnek mindig, de kiiktatja a szeretni vágyást, a szeretni tudást, a szeretet elfogadását is. 

Ha nincs én, nincs szenvedés, de nincs többé vágy a szeretetre sem, sem a szeretet adására, sem Istenre, hiszen Isten a szeretet.

A transzcendentális meditáció, vallás elutasítja a szeretetet, mint olyat, elutasítja a másik ember megismerését, elfogadását. 

Az összes ilyen filozófiai irányzatban, vallásban nincs Teremtő, mint Isten ...

Le jardinier.

A videó magyar feliratos. Ha érted az angol nyelvet, és tökéletesen megérted minden szavát, akkor figyelj jól, hogy mit látsz, és hallasz! Ha nem érted, csak a feliratra hagyatkozol, akkor ha túl gyorsan váltakozik az írás a számodra, kérlek, hogy a JouTube felirat mellett lévő beállítási kerekecskére kattints rá, s a megnyíló ablakban lehet a sebességet normálról különbözőkre állítani. Állítsd be kérlek, magadnak úgy, ahogyan neked jó ahhoz, hogy a feliratot nyugodtan és pontosan el tudd mindig olvasni, mielőtt az változna!

Több szünet is lesz az előadás közben, azonban a tanúságtételek  és az igazság feltárása egészen a videó végéig folytatódik. 

A videóban tanúságtételek hangzanak el, melyekben súlyos igazságokon, megtörtént eseményeken keresztül mondják el, hogy mi- és hogyan történt meg velük, mit-, és hogyan éltek át, azt, HOGY MINDENT SZÉPNEK ÉS JÓNAK LÁTTAK, MINDENT FÉNYESNEK, KÖVETENDŐNEK ÉS VESZÉLYTELENNEK ÉLTEK MEG. 

Azt is elmondják, hogy mit éltek át akkor, amikor Jézust hívták segítségül, és átadták Neki az életüket. A végleges döntésük után Isten elvezette őket - és engem is - az igazsághoz. A sötét, rejtett világ nem ad vissza minket csak úgy, önként, mert az életünket a döntéseinkkel magunk adtuk át a sötét világ démonjainak, hogy birtokolhassák a teljes életünket. 


A tét, az életünk, elvesztése, tehát az örök halál, 

vagy megnyerése, az örök élet.

 A döntés a miénk.


A Könyvek Könyvében a Bibliában több, mint 2000 éve meg van írva, hogy ez tiltott, rejtett világ. Ne nyissunk kaput rá sem az érdeklődésünkkel, sem a kíváncsiságunkkal, sem a cselekedeteinkkel, sem pedig a tudatlanságunkkal!  Ne lépjünk kapcsolatba velük! Tartsuk távol az életünktől. Isten ezzel nem "csak" tiltani szándékozott, hanem megóvni minket a ránk zúduló veszélyektől. Aki elhagyja Isten útját, az sötétben botorkál, ha másokkal is foglalkozik, akkor más embereket is súlyos veszélybe tart, és védtelenné válnak. Amit lát, amit hall, amit átél, az nem a valóság, hanem egy elébe vetített világ, ami mögött súlyos veszélyek vannak. Aki ezen az úton jár, arra az élete végén a teljes és végleges megsemmisülés vár, ami után nincs élet. Nincs többé lehetőség újjászületésre!

A választásom előtt én sem vettem figyelembe a tiltást, és benyújtotta a számlát a sötét világ! Olyan beteg lettem, hogy már csak talán hónapjaim lehettek hátra, de mindebből nem vettem észre semmit!!! A számla, melyben mindenért fizetnünk kell, NEM MARAD EL! 

Az Úr üdvözítő kegyelme ingyen van.

Emlékszel? Leírtam  többször is, hogy MINDEN SZÉPNEK ÉS JÓNAK LÁTSZIK!!! De nem az!!! Ami mögötte van, mindenkire nézve nagyon súlyos és veszélyes. Arra a személyre is, aki ezt teszi, és arra is, akivel teszi. 

A videóban látottak és hallottak minden szavamat, mit magamról az önvallomásban feltártam, alátámasztják, megerősítik.

Azért beszéltem a magam nevében, mert mindezeket átéltem személyesen, de a döntésem végleges és visszavonhatatlan. NEM-et mondtam az okkultizmusnak, mindenfajta ezotériának, és átadtam az életem Jézusnak. Őreá bíztam magam. Hálás vagyok, hogy Ő várt rám, és visszafogadott. Köszönöm, hogy visszatérhettem a fény-, és a tisztaság útjára.


FELLEBBENT A FÁTYOL, HOGY DÖNTENI TUDJ!


Kívánom, hogy ne az ígéreteid, ne csak a szavaid, hanem a cselekedeteid, 
és az életed adjon tanúbizonyságot a döntésedről.

testvér

Tanúságtételek ismét...

Gondold meg kétszer, mielőtt black metal zenét hallgatsz

https://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/tanusagtetel/1626-gondold-meg-ketszer-mieltt-black-metal-zenet-hallgatsz.html

"Az én történetem 2005-re nyúlik vissza. Egyedülálló anya voltam, kislányom akkor 5 éves volt. Jóslással kezdődött. Cigánykártya, gyertyamágia, angyaljóslás, aztán halottlátás. Mivel ez a történet most kifejezetten a jógáról és meditációról szól, így most történetemet "leszorítom" erre a témára. .....

Tanúságtételek  és más információk az okkultizmusról.


Az okkultizmus a "sötét középkorban" élte virágkorát, majd az 1900-as   

évek elejétől ismét felvirágzott. Ezelőtt 30 évvel robbanásszerűen megnövekedett az okkultista könyvek, és más okkultista kiadványok száma.

A beavatások divattá váltak. E témában, persze pénzért, súlyos pénzekért, főiskolák, egyetemek, tanfolyamok tömege jött létre. Mindennapivá vált az okkultizmus, és az egész Földön elterjedt. Sorra jöttek létre a New Age vallások, millió számra készültek a CD és a DVD lemezek, sőt, saját tévé csatornák is létrejöttek. A "divat sátánizmus" az egész Földön hallatlan gyorsasággal elterjedt. 

Még azok a videók, amiket tanúbizonyságul feltettek olyan személyek, akik el tudták hagyni az okkultizmus útjait, és Isten útján járva tanúbizonyságot tesznek az életükről, akaratlanul is felkelthetik emberek figyelmét az okkultizmus iránt azzal, hogy részletesen elmesélik, hogyan élték az életüket. Milyen "élményekben" volt részük, bizony, lehet érdeklődést felkeltő mások számára. Ezért nem szándékozom több videót feltenni. 

 

Ez az emberi kíváncsiságon, a tudatlanságon, és a meggondolatlanságon alapszik.

A szabad akarat jogán az ember megteheti, hogy azt az utat választja, de tudnia kell, hogy az örök élet helyett az örök halált választja és onnan nincs visszaút, nincs több lehetőség, nincs újra születés, 

csak az örök halál marad, amiből soha többé

NINCS VISSZAÚT!!

E szavak igazak, ez a valóság!  


Kérlek Téged, gondold át az életed, hogy milyen úton jársz, gondolkodj el azon, hogy az az út vajon hová vezet.

 

Ne feledd!! Minden szépnek és jónak tűnik, de nem az. Még dönthetünk, hogy mit teszünk, és mit NEM, MERT A HALÁLUNK UTÁN PONTOSAN AZ  AZ ÚT FOLYTATÓDIK,  AMELYET JÁRTUNK, S AZ VAGY AZ ÖRÖK ÉLETBE VEZET, VAGY A SOHA VISSZA NEM TÉRÉSBE, AZ ÖRÖK HALÁL BIRODALMÁBA.

MIÉNK A DÖNTÉS!!!

Az ezotéria, s annak minden útja, út a halálba!!!

Ne tedd!!!!

szolgáló testvér