Naplóbejegyzések
 Igazságok. Ami a látszat, és ami mögötte van. 

Az igazság feltárása

"Jó tudni, hogy amikor "létezőkről" beszélünk, különféle szellemi síkokon létező szellemekről, szellemvilágról, entitásokról is beszélünk.

Az ember nem képes semmilyen módon csupa varázsigékkel, vagy akarattal, vagy kézrátevéssel gyógyítani, csakis az ismeretlen szellemvilág, entitások közreműködésével.

De ezek nem gyógyítások!! Ezek az emberek részéről beleegyezések, hogy az ismeretlen, sötét szellemvilág bizonyos lényeivel beleegyezően tesznek valamit ...,melynek a következményei beláthatatlanok.

A létezők között az entitások, az okkultizmus világának szellemei, "okos", gondolkodni, cselekedni tudó szellemek, az alvilág létezői.

Minden energiával való gyógyítás, ami csak annak tűnik, az ilyen entitások, létezők, szellemek közreműködéseivel történik.

Ezek az entitások, alvilági szellemek, "isteni" módokat utánozva képesek megszólítani az embereket, persze csak azokat tudják megszólítani, akik hajlanak az ilyen okkult dolgok irányába.

Amikor az ember ezeket az alvilági szellemeket meghallgatja, érdeklődést mutat, sugallataikat elfogadja, beilleszti világába, tisztátalan, sötét lelkeket hív be az életébe, azaz szövetségre lép velük.

Isten nem hiába óvaint az ilyen alvilági sötét szellemekkel entitásokkal - létezőkkel - való együttműködéstől.

Tehát vészesen nagy a tragédia, amikor együttműködésével az ember szövetségre lép ezekkel a sötét erőkkel.

A szövetségre lépés aláírása, az együttműködés.

Az együttműködéssel írják alá a láthatatlan szerződést.

Ha tudnák az emberek, hogy mit tesznek!!!!! ...

Amikor valaki egyszer szövetségre lép a sötét erőkkel, és azokat tanítja, vagyis tovább adja és vannak, akik azt meghallgatják, beleegyezésüket adják a sötét erőkkel való kapcsolatra. Tehát azok ismét szövetségre lépnek a sötét erőkkel. Nem kell papírokat aláírni, elég a részvétel. A sötét erők képviselői azokat szintén felismerik, és mind tovább és tovább azokat szintén, akik szintén részvételükkel, vagy akár egy szóval, hogy "érdekel, részt veszek, stb." aláírták a láthatatlan szerződést. Szintén szövetségre lépnek. Az egyetlen szó, ami segít, az egyértelmű nem!  Elfordulás!   Ezek láthatatlan beavatások.

Elég az érdeklődés, az igenlés, a részvétel.

Az igenléssel a szerződést megkötötték. Az alvilági létezők minden arcot megjegyeznek." 

Le jardinier.

"Istent nem lehet sem filozófiákban, sem vallásokban sem különféle ezoterikus, okkult tanokban megtalálni. A hamis guruk (vallási vezetők), és a megszámlálhatatlan mennyiségű ezoterikus képzettségű emberek elveszik az őket követők analitikus gondolkodását, elveszik a kreativitásukat, a bennük gondolkodás nélkül bízók nem képesek meglátni az igazságot, ezért aki az ő tanaikat hallgatja, úgynevezett "agymosáson" megy keresztül. Ha valakinek baj van az életében, képes elhinni, hogy azt a démonok okozzák, az ilyen emberek félelemben és káoszban élnek. S a hamis vallási vezetők, és az ezotéria, okkultizmus útján járó vezető emberek az őket követőket úgy tartják maguk mellett, hogy elhitetik velük, hogy náluk van az egyedüli igazság, és ők minden bajuktól a megszabadítójuk és védelmezőjük. Holott a bajnak, a félelemnek és a káosznak, ami az őket követő emberek gondolkodásában, és az életükben jelen van, ők az okozói. Megmentőként, a fény embereiként mutatkoznak, munkálkodnak, és vezetik félre az embereket, emberi tragédiákat okozva ezzel. Életek milliói mennek tönkre. Az emberek teljes káoszvilágban élnek, de nem tudnak róla. A hamis guruk, tanítók, a saját maguk által kinevezett vallási vezetők és beavatottjaik felmérhetetlen, hogy mennyi pusztítást végeztek az emberiség között.

 Ami itt létrejött a világban, az maga a pokol!!!

Ez a Sátán munkálkodása a Földön. A Sátán munkálkodása pedig az emberiség tragédiája."

      Le jardinier.

Csapdák az életben

"A különféle műtanácsadásokról, műrendelésekről szeretnék egy összefoglalót megosztani Veletek. S nem utolsósorban a szinte mindannyiunk életébe beszűrődő szeretetlenségről, a szeretet mímelőkről, a "beteg" "szeretetről", a szeretet szó klasszikus értelmezésében is szerethetetlenekről.

Ha még nem szembesültetek ilyen, s hasonló témájú hirdetésekkel, vagy ha igen, de nem vettetek, vagy még nem vettétek igénybe egyiket sem, jól tettétek. E lehetőségek úgy tűnnek, hogy nagy figyelmességek az emberek felé, egyrészt azért, mert rengetegen küzdenek párkapcsolati problémákkal, rengetegen nem tudják, kik valójában, és minek léteznek, hová tartanak ... Rengetegen gyászolják, s nem csak elhunyt hozzátartozóikat, hanem megszakadt kapcsolataikat is. Nagyon sokan nem tudnak szeretni, vagy már nem akarnak erről még hallani sem, mert életükben csődöt mondott ez a "fogalom". Nagyon sokan nem ismerik fel, hogy adni öröm, talán nagyobb öröm, mint megajándékozottnak lenni. Nagyon sokan nem tudják, hogy egy szívbéli ölelés valakinek többet jelenthet, mintha gyémántgyűrűt, vagy valami ilyesmit kapott volna. Ismét nagyon sokan úgy gondolják, hogy csakis pénz által lehet igazán megörvendeztetni valakit. Ha nincs elég pénz az ajándékozásra, akkor értelmét vesztette az ajándékozás. Nagyon sok tehetős ember kimarkol valamennyit papírpénz- halmából, majd egy kegyes mozdulat kíséretében átadja ismét valakinek, hogy vegyen az illető magának valamit, mert úgy is jobban tudja mit szeretne, és egyébként is az "adakozó" túl elfoglalt ... Aki így "ad", nem ismeri a figyelmességet, a gondoskodást, a törődést, s a szeretetet sem.

Tovább gondolkodván, nagyon sokan vannak, akik egész életükben csak adnak, és sosem kapnak. Nagyon sokan vannak, akik nem ismerik fel, hogy milyen szép, meghitt, örömteljes emberi dolog szeretteiket meglepni, szeretetüket kimutatni.
Energia és szeretet. Próbáljuk meg egy életre elfelejteni az emberi szeretet megnyilvánulások tájékán ezt a szót, hogy energia. Nem energetizálunk, amikor szeretünk, megöleljük a másik embert, hanem szeretünk. Gondolkodjunk kicsit, milyen életidegen, milyen furcsa lenne ha az édesanyák energetizálnák szeretet helyett gyermekeiket. Ha egy szeretetteljes, meghitt gondolatokat tartalmazó levél végére ezt írnánk, hogy: Sok energiával, XY.
A szeretet nem befektetés, és nem kamatozik, vagyis nem úgy, ahogyan sokan képzelhetik. Aki hátsó szándékkal mímeli a szeretetet, vagy felületesen, rossz színész módjára próbálja eljátszani, ideig-óráig maradhat színpadon, mert a függöny hamar aláhull.
Szeretetteli, gondoskodó, tényfeltáró, problémamegoldó közeledések élettereink minden irányából jeleznek felénk. De vigyázzunk, mert nem minden arany, ami fénylik!
Műsegítségek ...
Egy alkalommal nekiveselkedtem megszámolni, hogy mennyi olyan szolgáltatás él napjainkban is, mely az emberek különféle gondjait hivatott orvosolni. Mélyen beleástam magam e témába, s mélyen elgondolkodtam, hogy az emberi butaság (bocsánat, ez is igaz), az önzetlenség hiánya, a folyamatos elhidegülés, a szeretetlenség, a figyelmetlenség, a kapzsiság, a meg nem értés, a felsőbbrendűségi elvek vallása, az erkölcsnélküliség, a különféle negatív, rögzült szokások, tradíciók -, hatalmas mennyiségű műszolgáltatást teremtettek. Természetesen ezen műszolgáltatások kiváló megélhetési források is egyben.

Az élet nem abból áll, hogy műkurzusokra, műtanácsadásokra járunk, műkonzultánsok tanácsait hallgatjuk, aztán hipp-hopp minden megoldódik, és egycsapásra boldogok leszünk. Megborzadva olvastam a "gyászkonzultánsok" gondolatait az un. "gyászmunkáról", s annak fokozatairól. Istenem! - kiáltottam fel. Hát mi fog még az emberi elmében megszületni a természetes szeretet ellen?

A gyász nem munka, és legjobb tudomásom szerint fokozatai sincsenek. Minden ember földi létezésében egyedi, s megismételhetetlen. Így minden ember az életében megélt fájdalmakat teljességgel egyedien éli meg.

Falak, és korlátok ...

Sokan hidegek, mint nyáron egy kellemes hűs üdítő. Sokan jegesek, mint pl. a közkedvelt gyümölcsös, jeges jégkrém. Sokan mosolytalanok, vagy mosoly vesztettek, nem úgy, mint egy gyönyörű mosolygós alma. Vajon, akire ráillik bármelyik hasonlat így született? Az ilyen emberek valamiért elutasítják a szeretetet, s bár bizonyára értelmes emberek, mégsem ismerik fel, hogy rossz irányt választottak maguknak. Klasszikus értelemben is az ilyen embereket egyszerűen csak szeretni kell és törődni velük. A szeretet természetes velejárója az együttérzés, aggódás, figyelem ...

Ugyanakkor a szeretet nem ígéret, nem imitáció, amit bizonyos időintervallumon belül teszünk, aztán agyő, megyünk tovább. A szeretetet erőltetni sem lehet. Adni lehet, és elfogadni lehet, de nem kötelező. Vajon szerepeket vállalunk fel, s játszunk is el életünk folyamán? S ezek a szerepek, játékok, néhol csúnya játékok, belefolynak mások életébe is? Gyakran igen.

Lehet a szeretetet tanulni? Nem tudom, így nem, talán inkább érezni lehet, s elraktározni szívünk legmélyére, és emlékezni rá minden időben. Ha megismertük a szeretetet, sosem felejtjük el. Aki egy trauma következményeként emlékezetkiesésben szenved és nem csak a nevére nem emlékszik, hanem teljes múltjára nem emlékszik, a szeretetet nem utasítja el. Nem utasítja el az ölelést, a megértést, együttérzést. A szereteten nem fog a felejtés. Nagyon sokan vallják, hogy csak azt hiszik el, amit látnak. Csak az létezik, van a valóságban, vagy inkább az egyes ember valóságában, ami látható. Gondolkodjunk másképpen. Csukjuk be a szemünket, és figyeljünk ... Nyissuk meg szívünket, s érezzük, hogy biztonságban vagyunk. Adjuk át magunkat a szeretet érzésének ... Egyik pillanatról a másikra megtapasztalhatjuk, hogy megölelnek ... Meglehet jólesik az ölelés, mert talán régen nem öleltek meg bennünket. Hangokat nem hallunk, szavakat sem. Talán furcsa, régen nem érzett érzést érzünk a torkunkban, s hunyt szemeinket elárasztják a könnyek ... Emlékeztek, hogyan szőttem e szeretet érzés történetét idáig? Hunyt pilláink mögül éreztünk ... Szemünkkel nem láttunk, de éreztünk egy olyan létezőt, mely a szemnek , a látásnak is akár láthatatlan tud maradni.

Szerethető-e mindenki? Nem. Ha valaki elutasítja a szeretetteli közeledést, kijelenti, hogy nincs szüksége senkire, vagy a baráti/segítő kezet is egy hanyag mozdulattal eltessékeli magától, egy lépést hátrébb kell lépni. El kell fogadnunk, hogy nem tudunk mindenkinek segíteni. El kell fogadnunk, hogy nem mindenki fogadja a szeretetteli közeledést. Minden kapcsolatban az egyéni felelősség is jelen van. Ha valaki nem enged közel másokat magához, nem jöhet létre igazi kapcsolat. Talán inkább egy olyan szerepjátékról beszélhetünk, melyben a forgatókönyv írója, és egyben rendezője is az, aki elutasít, aki így diktál. Sokan úgy gondolják, ha ilyen, vagy hasonló szerepjátékot játszanak, vagyis távol tartják a szeretetet, felelősséggel sem tartoznak.

Szerethetők-e klasszikus értelemben a deviáns viselkedésűek? A devianca olyan magatartás, mely sérti az általánosan elfogadott társadalmi normákat/a társadalom az ilyen magatartást elítéli/szankcionálja/a társadalom, vagy az egyén szempontjából káros.

"A neurotikus légvárakat épít, a pszichotikus pedig beköltözik ezekbe a légvárakba, és a pszichopata arra járva betöri az ablakait. A pszichiáter ezek után beszedi a lakbért a légvárak lakóitól" tartja a közmondás.

Néhány példa: Így pl. akik emberi méltóságot gyaláznak/vagy kegyeletsértést követnek el, bűncselekményt követnek el. Az, aki halottgyalázást követ el, tettét gyűlöletből, vallási, politikai eszmék, dogmák befolyása alatt,/vagy elvakultság -, megszállottság -, elhivatottság -,fanatikusság motiválja, de van egy másik motiváció is, melyet pszichózisnak nevezünk. A köztudatban a szociopatákat, s a nárcisztikus személyiségzavarral élőket hívjuk pszichopatáknak. Számítsunk arra a borzongató tényre, hogy az élet számos területén nagyon sok a rejtett pszichopata. Szép számmal előfordulnak híres emberek között, családokban, munkahelyeken.

Aki önmaga életét keseríti meg neurotikus, aki másokét, az személyiségzavaros.

A pszichopaták nem csak gonosz, elvetemült sorozatgyilkosok, hanem megtalálható közöttük sok embert nyomorba döntő szélhámosok, alattomosan mások ellen áskálódók, munkahelyi vezetők, Internet szélhámosok, családokban is előfordulnak, s mint gonosz démoni megszállottak kegyeletsértők (halottgyalázók, halottakat szexuálisan meggyalázók).

A szeretetnek van egy olyan létezője, mely valamely lehetséges segítségnyújtáson alapul feltételezhetően anélkül, hogy a segítségnyújtó bármilyen atrocitást elszenvedjen. A fentebb vázoltak esetében is választhatjuk ezt az utat. A pszichopaták nem aggódnak. Nem ismerik az aggodalmat, a szorongást, a lelkiismeret furdalást, a szégyenérzetet, a bűntudatot, vagy a könyörületet, sem a szeretet megnyilvánulásait. De kiválóan képesek megjeleníteni, s elhitetni szerepjátékuk valóságosságát. Kórosan énközpontú egyének, akik mindenki felett állnak, s mindenkihez jogot éreznek. A manipulálás nagymesterei.

Óvakodjunk, járjunk el körültekintően. A segítségnyújtás lehetséges módja, hogy időben felismerjük e tényt, s segítséget kérjünk, környezetünk segítségét, hogy a pszichopatás tüneteket produkáló egyén(ek) mihamarabb kezelés alá kerüljenek. Sajnos számos klinikai értekezés olvasása során szembesültem a ténnyel, hogy gyógyításuk sikertelen. Egyedül a kognitív viselkedésterápia hozhat némi időszakos javulást, de ez sem nem tartóst.

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."

Nagy Dolog A Szeretet, De:

A szeretet sem hülye! Megdöbbentő kijelentés? Meglehet, de igaznak gondolom.

Természetesen napjainkban is él közöttünk a szeretet, s él Isten végtelen szeretete is. E tények birtokában úgy gondolom, hogy ne feledkezzünk meg a szerethetőségről, a szeretet adásáról, mint lehetőségről sem. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy önmagunkat ne sodorjuk végzetes veszélybe, s ha megvédelmezhetünk másokat, tegyük meg, ha megtehetjük."

Le jardinier.

Kemény, de igaz ...

"A fiatal lány elmegy a nagymamájához. Teljesen ki van borulva, nagyon nem mennek a dolgai. Amikor egy problémát megold, jön helyette a következő, már az idegösszeomlás szélén áll.

A nagymama semmit nem mond csak feltesz három lábasban vizet főni. Aztán elővesz néhány répát, pár tojást, és kávészemeket. Az első lábasba teszi a répát, a másodikba a tojásokat, a harmadikba a kávét. Csendben megvárják, amíg a három lábasban főnek a dolgok. 20 perc múlva kiszedi őket.

Az unoka megkérdezni, miért kellett mindez?

Nézd meg ezt, a répa a forró vízben megpuhul és szétesik. A tojás kívülről semmit sem változott, de ha feltöröd, látod, hogy kemény lett a belseje. A kávé ugyanolyan maradt, mint volt, de a víz körülötte barna lett.

Mindenkivel történnek rossz dolgok, kicsim. Te döntöd el, miként reagálsz: mint a répa szétesel, tönkremész. Vagy mint a tojás megkeményedsz belül, pedig semmi sem látszik rajtad. Vagy olyan leszel, mint a kávé, ami nem változik, de valami csodálatos, illatos dolog fő ki belőle a forró víz hatására. Ne felejtsd, kislányom, a döntés mindig a te kezedben van."

Elképzelhetetlen ...

Elképzelhetetlen, felfoghatatlan, nincs lehetőség megérteni, elfogadni, mert tiltakozik minden sejtünk, minden idegszálunk! Nem akarunk hallani sem róla, nem, hogy látni! Mert felzaklat, szívünk szaporábban ver, apró sóhajtások hagyják el ajkainkat, és lassan, de biztosan szemünk megtelik könnyel ..

Nem tudtam továbblépni a fotók láttán. Meg sem lehet próbálni elképzelni, hogyan lehet ezt kibírni Hogyan lehet ezt is túlélni. Talán 10 percet sem bírnánk ki, nem, hogy a súlyos, forró téglákat az elviselhetetlen hőségben hordozni. Hordozni étlen, szomjan pihenés nélkül. Te el tudod képzelni, hogyan lehet ezt kibírni? Én nem. S tudod, gondolkodtam azon is, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek, szabadon eldönthetik miként, hogyan élnek, akár gyilkolhatnak is, megnyomoríthatják mások életét, földönfutóvá tehetik. Majd ezek a nyomorult emberek is meghalnak egyszer, és akkor legfeljebb nem oda kerülnek, ahonnan "érkeztek", hanem máshová, (valamilyen örökvaló lelki bolygóra), hiszem, hogy nem a Mennyek Országába ... S vajon megfizetnek-e a fájdalmak fájdalmával borzalmas tetteikért? Mert igen, hogyne lehetne megbocsátani, mindent meg lehet bocsátani, de leginkabb megpróbálni felejteni.

Le jardinier

Lisa Kristine - Fényképek a modernkori rabszolgaságról.

https://www.youtube.com/watch?v=x3mTbNMzIxI&feature=youtu.be

(kattints rá kérlek!)


"Mi történik egy konzultáción?

Hogyan zajlik egy szupertudatos coaching tanácsadás?

Megbeszéljük, hogy milyen változást szeretnél, mi az, ami jelenleg blokkol, gátol abban, hogy jól érezd magad az életedben.

Az információt a konzultáció során közvetlenül a SzuperTudattól kapjuk, az inga pedig a tudattalan információk (ún. ideomotoros válasz, biofeedback mechanizmus) hatására mozdul meg a kezemben, és jelzi a válaszokat.

Kérdéseket teszünk fel, melyekre a táblázatokból, illetve a közvetlenül kapott és érzékelt információból kapjuk meg a válaszokat.

Megbeszéljük, azonosítjuk és átalakítjuk a felmerülő korlátozó és félelem-alapú energiákat és programokat (miért történik valami, milyen szinten okoz gondot?), azért, hogy a tudatos változtatás is megtörténhessen, különösen a hiedelmek és a rögzült szokások tekintetében. 

A programokhoz, energiákhoz kapcsolódóan - amennyiben ezt bármilyen okból fontos tudatos szintre hozni - megnézzük, hogy vajon mi történt a régmúltban, esetleg a családfában, illetve kiderítjük, hogy az akkori szereplők vajon milyen hatással vannak ránk a jelenlegi életünkben. 

Újraprogramozzuk a tudatot, a DNS-t, a sejteket támogató hitekkel, energiákkal, gondolatokkal és új mintákkal.

Miután a régiek helyébe új, pozitív programok kerültek, ezek beindíthatják az életünkben látható klassz változásokat!

Konzultációs lehetőség

SKYPE-ON ÉS VEZETÉKES TELEFONON IS!"

Az ára: 1 óra személyes konzultáció esetén 15000 Ft. Telefonon pedig 250 Ft/perc. Aki igénybeveszi, ahhoz nincs mit hozzátenni. Borsos áron megfizeti az élete tönkretételét!

szolgáló testvér

Ne menj el ilyen "konzultációra"!!!

Gondolkodj el az íráson, mit is olvastál itt, miről tájékoztat téged?


Egy szupertudatos coaching tanácsadásról? De ki áll a szupertudat mögött???? Ki az a szupertudat? Ki ad válaszokat??? Tudod te ezt ???   A coaching egy személyre szabott "tanácsadási" módszer.

Kérdéseket tesznek fel, melyeket táblázatokon keresztül, illetve ingán keresztül válaszolnak meg. De ki van a táblázatok mögött, és ki irányítja az ingát?? Egy egyszerű földi ember nem látja sem a múltat, sem a családfát, hogy milyenek voltak a régmúltban a rokonaik. Ismeretlen erőkkel áll szemben az az ember, aki tudatlanságból ebbe belemegy. Ezután újraprogramozzák a tudatot, a DNS-t!!!  Félelmetes!!! Ember nem képes erre!!

 

"Konzultációs lehetőség SKYPE-ON ÉS VEZETÉKES TELEFONON IS!" Ez önmagáért beszél!!!


Aki ezt megengedi, sőt önként odamegy és részt vesz, aláírta vele a szerződést a sötét erőkkel, és ne csodálkozzon, ha bármi történik az életében, bármi!!! 


Szabad akaratából döntött így!!!


Néhány felsorolás csak a millió közül

Négyoszlopos sorselemzés 

Napi tarot
A tartot nagyon sok fajtája.
Auralátás
EFT módszer
Íriszdiagnosztika,
Reiki és különböző energia gyógyászatok tömege.
Különböző jóslások tömege.
jósnő - érző
spirituális tanácsadó

IRISZ Mediális Látó Gyógyitó

családállítás

És még megszámlálhatatlan sok nevű és című ezotériával foglalkozó ember van.

Elérhetők telefonon, e-mailon keresztül, skypon keresztül és személyesen. 

A SAJÁT ÉRDEKEDBEN NE LÉPJ VELÜK KAPCSOLATBA!!!

szolgáló testvér

Jóindulatú figyelmeztetés!

Minden ember cselekvőképes, akinek a cselekvőképességét a törvény, vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. Magyarországon sem tilos öngyilkosságot elkövetni, ha túléli az illető, bizonyára kezelésre/tanácsadásra kell járnia. S hogy önként áhított utolsó döntését túlélte, áldás, vagy átok számára, az majd a jövőben kiderül. 
Ha Te kedves, ezotéria iránt érdeklődő úgy döntesz, hogy cselekvőképességed birtokában önként beugrasz egy mély, vaksötét kútba, akár életed is kockára teszed, sem a törvény, sem bírósági ítélet e döntésedben nem fog korlátozni.A megfontolatlanság, a tájékozatlanság addig nem bűn, ameddig ezek mások kárát nem okozzák. 
"Az ostobaság is van olyan halálos veszély, mint az árulás."
Kérlek, jól fontold meg, mielőtt fejest készülnél ugrani (...).

Le jardinier.

Vannak veszélyes meditációk.Saját tapasztalat: régen a buddhizmussal foglalkoztam (sajnos). Gyakorlattalanul elmentem egy jogi titkos beavatásra, ami tulajdonkép egy testelhagyás,amit a halál pillanatában fognak használni a buddhisták.A neve phowa. Miután hazamentem és eldőltem a nyugágyon, hatalmasat esett a vérnyomásom és valami örvény szívott le, kezdtem elveszíteni az öntudatom. Megjelent az a buddhaforma, amit használtunk. Majdnem meghaltam, hatalmas akaraterővel tudtam csak visszahozni magam.
Ugyanezt a vérnyomásesést a reiki-nél is tapasztaltam. Viccesen úgy fogalmaznék, hogy "alálos nyugalomba" kerülsz.
És egyszer a kristálygyógyászat után is majdnem meghaltam. Kezdett kiszáradni a testem, lassultak le a folyamatok. Akkor elkezdtem zabálni, mint állat és ez után a rendes frekvenciába kerültek az energiáim. Szóval nagyon legyél kritikus a meditációkkal, úgy válaszd meg, ami neked kell.Én már egyiket sem használom, csak a Miatyánkot.

Forrás:

https://www.gyakorikerdesek.hu/ezoteria__egyeb-kerdesek__1435706-mik-a-meditacio-veszelyei

Ezoterikus szabadegyetem - nagyon nem ajánljuk

A napokban toboroz hallgatókat az ország több nagyobb városában egy egyetemként hirdető, többéves képzést és diplomát ígérő intézmény, mely rendelkezik ugyan a Nemzeti Munkaügyi Hivatal engedélyével, de ettől még a képzés nincs akkreditálva (vö. Nemzeti Akkreditációs Testület), és nem is szerepel egyetlen magyar felsőoktatási intézmény kínálatában sem. Az intézmény egyesületi üzemeltetésben működik, rektora és tanárai nem minden esetben rendelkeznek Magyarországon akkreditált felsőfokú végzettséggel.

Van a tanárok között parapszichológus, sámánizmus kutató, jógaoktató. A rektor eképpen definiálja a paraszichológiát:

A parapszichológia az ember vagy más biológiai lények pszichikai folyamataival egyenesen vagy közvetve kapcsolatos paradoxális biofizikai jelenségek (pszi-jelenségek) -ről meglevő információt analizálja és szisztematizálja, valamint ezen információk sokrétű kísérleti kutatásával is foglalkozik, hogy megfejtse fizikai és pszichikai megvalósulási mechanizmusaikat, illetve alkalmazza is azokat az emberi élet bármely területén ".

A tantárgyak listája szinte áttekinthetetlen, felöleli az ezoterika és New Age fő áramlatait, ízelítésképpen csak néhány:

auradiagnosztika, auraérzékelés, a 3.szem megnyitásához vezető speciális gyakorlatok

extraszenzorika, tisztánlátás, telepátia , prekogníció, auraérzékelés, auragyógyászat, a csakrák tana, a csakrák kezelése , a csakrák hatása betegségeinkre, csakrák rezgéseinek javítása, auratisztítás

a karma tana, amely a Hindu világ alapszemlélete, s amely azt tanítja hogy semmi sem véletlen

spirituális bevatások: a tanulók szellemi és spirituális felemelkedésének fontos lépcsőfokai (ezek titkosak, nem továbbadhatók)

Az intézmény ismertetését nem folytatom. Idézem inkább az összefoglaló vatikáni dokumentum, Jézus Krisztus az élő víz hordozója egy bekezdését (ez a kiadvány próbálja meg összefoglalni a New Age és ezoterika főbb irányzatait), melyből egyértelműen kiderül, hogy a parapszichológia és kapcsolt "tudományok" tiltólistán vannak katolikusok és keresztények számára:

"Parapszichológia: Olyan jelenségekkel foglalkozik, mint az érzékfölötti észlelés, a mentális telepátia, a telekinézis, a pszichikus gyógyítás és a kommunikáció a szellemekkel, médiumok vagy channeling révén. A tudósok részéről elszenvedett kegyetlen kritika ellenére a parapszichológia egyre jobban erőre kap, és pontosan beleilleszkedik a New Age bizonyos területein népszerű nézetbe, miszerint az embernek rendkívüli pszichikai képességei vannak, de gyakran ez alulfejlett marad." (41. oldal).

Akik tehát a Kirko Ezoterikus Szabadegyetm által tanított képzéseken átestek, vagy máshol kaptak beavatást okkult praktikákba, azok vétenek a Katolikus Egyház tanítása ellen, saját magukat és másokat jelentős veszélynek teszik ki, amikor ezen technikák által utat nyitnak a démoni erők működésének.

Gyónás, közbenjáró imakérés, lelkivezető tanácsának kérése, az okkult könyvek és eszközök megsemmisítése - ezek mind-mind megoldást jelenthetnek a megkötözöttségből történő szabaduláshoz.

Forrás: https://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/3046-ezoterikus-szabadegyetem-nagyon-nem-ajanljuk.htm

Egy megjegyzés az itt olvasottakhoz: Az az ember, aki az ezotéria bármelyik területét műveli, az  az Isten, embertársai, és önmaga elleni súlyos bűnt követ el. Mind másokat, mind pedig saját magát súlyos veszélynek teszi ki, ami akár az életébe is kerülhet annak, aki erre az útra lép, akár "művelőjeként", akár pedig "az ezotériát igénybe vevőként."

szolgáló testvér

Az ezotéria behálózza az egész Földet.

A vallástalanság, az Isten nélküli élet mára behálózza az egész Földet. New Age egyházakat hoznak létre pogány vallásokkal, melyeket hivatalosan bejegyeztetnek, tanítványi láncolatok létesülnek folyamatosan Föld szerte. Főpapokat, főpapnőket, papokat, diakónusokat avatnak be, (képeznek folyamatosan) sok országban. 

Az ezotéria az okkultizmus "gyermeke". Sötét, rejtett világból való. Mire int és mitől óv Isten? Tartózkodjatok az okkultizmustól, mert aki ezt műveli, vagy igénybe veszi, az utálatos az Úr előtt. E "tény" is csak azoknak jelent valamit, akik hisznek, remélnek, szeretnek Istenben.

    Tehát ez az emberi világ - kevés kivétellel - nagyon mélyre süllyedt, messze, távol Istentől az emberi túlkapások, az elégedetlenség, a kapzsiság, az önzés, a rosszakarat miatt. A bűn gátlástalan elterjedése miatt. Az ezotéria csak fokozta ezt a lejtőn való száguldást, annnál is inkább, mert okkult tanai, veszélyes küldetései egy sötét, ismeretlen világba, soha nem kecsegtetheti az ilyen "vonaton" utazókat semmi jóval. 

    E földi világban amúgy is mindig jelen voltak a gonosz gondolatok, és cselekedetek, de az okkultizmus melegágyában az ezotéria kiméletlenül olyan igaztalan, lelketlen szakiranyú végzettségeket is teremtett, hiszen felsőfokú, - számtalan esetben jogtalanul használt - akkreditált felnőttképzést indított ezoterikus témákban. Ezzel is mindennapivá vált,  s hivatalosan elismertté tették és megnyitották a tömegek számára a sötétség, és a bűn útját.

Párhuzamot vonok a Föld állapota, a háborúk a kegyetlen öldöklések, a lélek nélküli kivégzések, a mészárlások, az éhezések, a járványok és betegségek, az emberkínzások, az embertelenség, a pénz hideg, könyörtelen és kíméletlen világa az ember rabszolgasorsba való taszítása,  és az Isten nélküli élet között.

Magam is ezt segítettem elő az életemmel, a tetteimmel, a szavaimmal, mert ezt az utat jártam hosszú éveken át. Mindenki gondolja meg, hogy mit cselekszik, miben vesz részt, mihez adja a nevét,  a beleegyezését s az életét. Ez egy olyan lelki teher, melyet nem lehet letenni, sem elfelejteni, minden pillanatban kísér. Úgy gondolkodtam, hogy, minél több "beavatott" ember lesz a Földön, annál jobban megnő a fény, a szeretet, az emberség, az  egymás iránti együttérzés, és a valóság az, hogy megnőtt a kegyetlen brutalitás, a hidegség, az embertelenség, a sötétség, háborúk dúlnak, menekült áradat van, a betörés sorozatok fényes nappal történnek még tömbházakban is, gátlástalanság van, fényes nappal olyan emberek lopnak, akikről álmában sem feltételezné senki. Napjaikban soha nem látott méretet öltött a kábítószer fogyasztása, a gyermekek engedetlenek, és megjelent a "divat sátánizmus".

Megnőtt a korrupció, az emberi életet semmibe nézik, az embereket, mint automata rabszolgákat "használják, kimerülésig". Még akkor sem láttam meg a valóságot, mikor megbetegedtem, és szinte hónapjaim voltak hátra. Mert vakon hittem az ezotériában, mert mindent szépnek, jónak, és szeretetteljesnek láttam. Nem láttam meg a halálos mélységeket benne, nem láttam meg azt, ami el volt rejtve. Pedig visszagondolva, figyelni kellett volna csak a jelekre, mert mindig vannak, s nekem még az sem tűnt fel, hogy valószínű haldoklom.

EZ A KEGYETLEN, KENDŐZETLEN VALÓSÁG.

Gondolkodj el kérlek, ha érdemesnek tartod a soraimat rá, hogy egész Föld-szerte valami nagyon nincs rendjén. Pontosan a fordítottja jött létre annak, amit milliárdok és milliárdok reméltek. 

Én már megtettem. És te?

szolgáló testvér

Senki sem tudhatja ... 

" ... A legnagyobb kincs az idő, senki sem tudhatja maradt-e még néhány perce..."

Egy olvasó hozzászólásából részlet, mely, mint egy robbanás, mint egy hatalmas fület sértő csörömpölés, vad széllel tomboló jégeső adja tudomásunkra:
 ... A legnagyobb kincs az idő, senki sem tudhatja maradt-e még néhány perce..." - Persze csak akkor, ha, mint oly sok minden másra, erre sem vagyunk felkészülve ...

Gondolkodtam már nem egy alkalommal jómagam is furcsán idegen/ fanatikus gondolkodású emberekről, melyek gyakran vallásokkal (szekták, egyedi vallási csoportosulások), vagy hiedelmekkel, ősi, régi tradíciókkal, szokásokkal is összefüggésben vannak. Illetve, mint szintén igazságot említettem fel, a gombaként szaporodó különféle szekták, vallási csoportosulások, melyeknek nem kétlem, számos esetben fogantatási környezete az 1970-es években felbukkanó New Age - Új korszak -, melyet "láthatatlan vallásként" is definiálnak. Nos, a New Age valahogy hasonlatos egy gyümölcs keverékhez, melyben a sokféle gyümölcsön kívül sokféle ízesítő anyag is van. Így a New Age "gyümölcsöstáljában" benne van a transzcendens világnézetből, a vallásokból, a filozófiákból, a tudományokból, az asztrológiából, és sok minden egyéb másból is egy-egy csipetnyi. Így talán kijelenthetjük, hogy a New Age-ben az okkultizmus is jelen van, így a sokfelé ágazó ezotéria is. Visszakanyarodván életünk véges voltának figyelmeztető felismeréséhez, számos példát lehetne felsorakoztatni, hogy milyen sokan, és sokféle indíttatásból utasítják el a szeretetet, a szeretetteli kapcsolatokat, így a családot is, vagyis elhagyják családtagjaikat, megszakítják a külvilággal mindenféle kapcsolataikat. Egy ilyen drasztikusnak mondható döntés-sorozat után csak az marad, amit választottak. De többnyire nem az őstermészetet keresik, nem egy maguk ácsolta bungalót kívánnak építeni, vagy rönkfából erdei házikót egy csörgedező patak mentén, - ha még van tiszta, békésen csörgedező patak -,... hanem olyan emberek közösségét keresik, akik meggyőződéssel vallják, hogy kívánatos mielőbb megszabadulni ettől a sehová nem vezető világi élettől, illetve általam szörnyűnek gondolt téveszmék, hiedelmek, szokások/vallási fanatizmusból, rögeszmés megszállottságból - (tudatlanságból, tájékozatlanságból), tiszteletre való méltóság elérésének áhításából - indíttatván szigorú szabályú szertartásokat követve önmaguk sanyargatják életüket, hogy életük gyertyájának lángja időnek előtte kialudjon. Ezek a megdöbbentő felvállalások akkor is megtörténnek, ha e borzalmas életsanyargató kínhalált felvállalónak döntése idejében még az egészségi állapota is jónak mondható.
Ha valaki nekiveselkedik az emberi szokások, rituálék, ünnepi szokások között terepszemlét tartani, elképesztő történetekkel szembesül. Annyira elképesztő, megdöbbentő törtéketekkel, hogy talán még a borzongás is átjárja. Nem tudom, ismét nem tudom, mert elfogadhatatlan, és életidegen számomra. Az élet érték, én így gondolkodom. Senkinek nincs joga belerondítani mások életébe, vagy veszélybe sodorni, elvenni. Sokat emlegetett frázis-gondolatok? Meglehet, de jelentőségét, becses tartalmát/mondanivalóját soha nem fogják elveszíteni. Az élet csodálatos, bár egyre inkább az emberi lakott térségektől távolabb tapasztalhatjuk meg e manapság is létező csodákat, de akkor is vannak, még ha távolabb is kell mennünk értük ...Ha valaki képes időt áldozni például egy nyíladozó bimbó kibontakozására, hogyan mondhatná, hogy "igen, ez a földi lét egy átutazás, egy állomás, ahonnan jobb minél előbb visszatérni oda, ahonnan e földi világra érkezett ..." Hogyan jelenthetné ki, hogy " ...Ez a földi világ egy szenvedésekkel teli világ, ahol az az elsődleges életcél, hogy csakis arra készüljön az ember, hogy minél előbb visszatérhessen oda, ahonnan érkezett ...". Hogyan mondhatná, hogy: "... Ameddig itt vesztegel ebben az anyagi világban, senki mást, csakis Istenét imádja, csakis neki szolgál, s Istenének szenteli földi léte minden pillanatát, mert hittel hiszi, hogy Istene ezt várja el tőle. Természetesen e földi világ az emberi ténykedések miatt hoz/hozhat szenvedéseket az életekbe. De e tényt sem lehet általánosítani. Hogyan jelenthetnénk ki, hogy életünk csakis szomorú pillanatokból, borzalmas emlékekből, boldogtalan, örömteli életútból áll ...? Aki keres az talál... Aki nem keres, az vegetál, igen vegetál(hat) a szomorúság, a boldogtalanság zsákútjának talaján. Jómagam felbecsülhetetlen értékeket gyűjtögetek, mások, és ismét mások szintén értékeket gyűjtögetnek, de én azon értékekből egyetlen egyet sem szeretnék, nem is kérek.

"... A legnagyobb kincs az idő, senki sem tudhatja maradt-e még néhány perce..."

"Ahogy a füled képtelen hozzászokni a disszonanciához, sőt, kifejezetten bántja, úgy a lelked sem tud szeretet nélkül élni. Boldogtalan a közönyben és a másokkal való együttrezgés hiányában."

Müller Péter

Én hiszem, hogy így van, s akkor itt, e földi világban, földi testünkkel miért ne élhetnénk úgy, hogy értelmet adjunk létünknek, vagyis, hogy szeretünk, örömet lelünk, és adunk, hogy másokat boldoggá teszünk, s ezen a nemes célon fáradozunk mi magunk is. 

Köszönöm

Isten áldása kísérjen

Le jardinier.

"A hipnózis a leghatásosabb eszköz arra, hogy az akarat és a tudatos értelmi cselekvés kikapcsolásával megnyíljon a tudatalattihoz vezető ajtó a gonosz szellemek számára. Még ha valaki puszta szórakozásból vagy kíváncsiságból vesz is részt hipnotizőrök ülésein, annak is szellemi beszennyeződés a következménye, amelyből bűnbánattal és bűnvallással kell megtisztulnia.

 (1 János 1,9)"

Paul F. Kiene: Vigyázz! Okkultizmus!

Minél távolabb az okkultizmustól és a babonától!

"Aki nyomorúságában nem az élő Istenhez és az Ő Igéjéhez menekül, hanem ilyen eszközökben és tévtanításokban keres segítséget, az kapcsolatba kerül az ördöggel. Akár tudja, akár nem, akár akarja, akár nem - a kapcsolat létre jött! Csak azt nem tudja az illető, hogy a Sátán drágán fizetteti meg ezt a segítségét."

Paul F. Kiene: Vigyázz! Okkultizmus!

Minél távolabb az okkultizmustól és a babonától!

HA A GONOSZSÁG FIAI ZENÉLNEK.

Nehéz megfogalmazni annak is, aki tanult valamilyen hangszeren játszani, s annak is, aki nem, de szereti elmondhatatlanul a lelki zenéket..., miért oly bántó, fület sértő, riadalmat keltő, diszharmóniát kiváltó érzés olyan "zenét" hallgatni, mely leginkább úgy fogalmazható meg számomra, hogy teljesen diszharmónikus.

Sátáni üzenetek a zenén keresztül:

https://www.karizmatikus.hu/evangelizacio/tanusagtetel/1626-gondold-meg-ketszer-mieltt-black-metal-zenet-hallgatsz.htmltext-align:%20justify;%22%3E

Most ismét feltehetnénk a kérdést, hogy miért sikerül egyes embereknek valahogyan kievickélniük ebből a sötét, mocskos ingoványból, és megint másoknak miért nem. Talán annyira mélyen dagonyáznak már benne, hogy hozzájuk nem ér el az isteni kegyelem? Akik lepaktáltak az ördöggel, onnan már nincs visszaút. S az igazság szerintem az, hogy anyagi világunkban, vagyis itt a Földön nem lehet felsorolni, LEHETETLEN számba venni, mennyi lehetőség kínálkozik az embereknek, hogy lepaktáljanak az ördöggel. Ahol az ördög van, nincs öröm, boldogság, nincs élet, csak félelem, talán önmarcangolás, talán az egész élet folyamatos "látása", talán, mely talán olyan kínzó érzés, amit az, aki érez, soha nem érzett földi életében. Ha mindazok éreznének valami hasonlót, amit ezek a "zenék" árasztanak, úgy vélelmezem, soha, senki nem hallgatná meg ezeket a borzalmakat.

Igaz, hogy akik ilyen káosz-démoni "zenéket" hallgatnak, erős befolyásoltság alá kerülnek, s e befolyásoltság alatt, ha még kábítószert is vesznek magukhoz, bármire képesek.

A nagy vallásszabadság eredménye a Sátán Egyháza, s a különféle sötét szekták megjelenése is. Ki ne hallott volna a borzalmas emberáldozatokról, s azon fanatikus szimpatizánsokról, akik emberáldozatokat hajtottak végre, borzalmas gyilkosságokat követtek el.

Egy példa a sok közül ...

A Sátán szolgálatában.

https://misztikusvilag.blog.hu/2013/03/08/a_satan_szolgalataban_590

Isten törvényei az emberiség javát szolgálják, de az emberiség törvényei (megpróbálván kezelni a törvénytelenségeket, a túlzott emberi szabatosságot), illetőleg a törvényileg engedélyezett erkölcstelenséget - többnyire az emberiség bukását lendítik előre.

Az okkultizmus nem istenközpontú, hanem démonközpontú jelenség, mely mára már hatalmas méreteket öltött világszerte. Azok, akik ebben bármilyen tevékenység által elmerülnek, sátáni káosz-, démon "zenét hallgatnak", a gonosz lelket hivják magukhoz.

Sokan úgy vélekednek, hogy csak filmeken látni ÖRDÖGŰZÉST, a valóságban nincs, mivel ez csak az írói, filmes képzelet szüleménye. Ez bizony nem így van. A Katolikus Egyház által 1999-ben került kiadásra egy, már átdolgozott ördögűzésről szóló szertartáskönyv.

Jelenleg is működik egy társaság, melynek neve: Ördögűzők Társasága, világszerte, tagjai között 250 katolikus papot számlál. A Nemzetközi Ördögűzők Társaságát a Szentszék is hivatalosan elismerte, melynek tagjai arra hivatottak, hogy a megszállottakat, híveket megszabadítsak a démonoktól.

Tehát a mesének aposztrofált mese LÉTEZIK.

Vigyázz hová lépsz, kitől, mit remélsz, mit hallgatsz, kire hallgatsz! 

Le jardinier.

Megdöbbentő!

Elhoztam számotokra egy magyar népmesét, aminek itt a helye, mert okkult szimbólumot helyeztek el benne. Ha megnézitek, látni fogjátok, hogy az "oltáron" a mindent látó szem van elhelyezve a háromszögben. Mára már egyre több és több okultista szimbólum, szex motívumok vannak a mesékben elhelyezve.

Féltve vigyázzátok a gyermekeiteket, hogy tiszta, szép mesét nézhessenek, ami lelket gazdagító és tanulságos.

szogláló testvér