Súlyos igazságok, videók
A fátyol fellebben!

"Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat."

EF 6.11-13 Isten világosan megparancsolta, hogy ne bolygassa soha senki a "függönyön túli világot". A Sátán az emberi tudatlanságot, nemtörődömséget, kivagyiságot, önzést, kíváncsiságot használja ki nagy sikerrel. Aki e tiltás ellenére mégis belevág az okkultizmus sötét útjainak felfedezésébe, a vesztébe rohan. 

Azonban a szabad akarat jogán megteheti.

Le jardinier

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös... térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézsaiás 55,6-7).


"Isten világosság, és ővele egységben nincsen semmi sötétség" (1János 1:5). 

"Nem fog a varázslás [Isten szolgáin]" (4Mózes 23:23,) 

https://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/cikk/mutat/4000/?i=657
Minél távolabb az okultizmustól és a babonától!

VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!

A valóság feltárása sokszor felzaklató. 

Ex sátánista főpap LELEPLEZI A HALOTTIDÉZÉST és a TAROT KÁRTYA JÓSLÁST John Ramirez

"John Ramirez gyerekkorától, 9 éves korától volt ördögi praktikákra képezve nagyon komolyan, és egyre magasabb rangba került; 25 éven keresztül volt sátán rendkívül képzett embere. Ebben a pár perces videóban röviden arról ejt pár szót, hogy miért rendkívül veszélyes a jóslás.

egyáltalán nem akart megtérni....esze-ágában sem volt... azt gondolta, hogy a Kereszténység az a gyenge embereknek való (halálosan gyűlölte is őket és nem győzte rombolni azokat, akiket tudott), és azt gondolta, hogy sátánnál, az ő 'apukájánál' nincs erősebb....

Miután 25 évig szolgálta az ördögöt, az ÚR totál nyilvánvalóvá tette számára, hogy ki az erősebb. John Ramirezt az ÚR megmentette immár több, mint tíz éve a sötétségből, sátán uralmából, és ő azóta leplezi le, ahol csak teheti, sátán működését."

Az egykori sátánista doktori fokozatú boszorkánymester, a Sátán küldötte, aki már 10 éve nem az, aki volt, mert Isten megmentette .... valamiért, legalább is ő ezt vallja, így magyarázza szakítását a Sátánnal, az ördögi praktikákkal.

Azz eltelt időszak alatt internetes "templomot" is alapított, ahol Jézushoz imádkoznak, illetve történetekkel leplezi le az emberekre gyakorolt sátáni, démoni praktikákat ... Számtalan gyülekezetben főszereplő, vezéregyéniség, így számtalan tévéműsorban is szerepel.

Ennyit lehet tudni róla, és többet nem is kell, mert akkor ismét rossz útra tévedünk, az emberi szenzációk, emberi cselekmények szövevényes világába, ahelyett, hogy Isten tanításaiban mélyednénk el. Úgy gondolom az utóbbit  érdemes választani!

Le jardinier

Megjegyzés: Adjanak némi gondolatot maguknak azok az emberek, akik látókhoz, jósokhoz vagy kártyavetőkhöz mennek, hogy egy fizikai testben élő ember egyedül nem képes "létezők", szellemlények, entitások nélkül valamilyen látványos cselekményt létrehozni. 
Az emberek mélyen gondolkodjanak el, hogy ezek az emberek a sötét szellemvilág lényeivel, démonjaival szövetkezve avatkoznak be életükbe, illetve mások életébe. 
Minden olyan ember mélyen gondolkozzon el, aki ilyen szolgáltatásokat szándékozik igénybe venni, hogy embernek született le a földi világra! Embernek, akinek van értelme, emberi méltósága, felelőssége, igazságérzete, sőt embersége is, és vélhetően van azoknak is, akiknek valamilyen módon ártani akarnak.
Le jardinier