Szeretet Ereje
" Legyetek jók, ha tudtok"

"Lenézni egy emberre csak akkor lehet, mikor lehajolsz hozzá, hogy felemeld."

Elpazaroltam sok-sok évet hiábavalóságra, amit az önvallomásban közzé is tettem. Tévhitben éltem. Azt hittem, hogy segítem az embereket. Jót akartam tenni, de pontosan az ellenkezőjét tettem. Az emberi életeket - sorsokat romboltam, és a sötétbe vezettem. Így volt ez még akkor is, ha szándékosan senkinek sem akartam rosszat tenni. A tudatlanságommal mégis azt tettem mindenkivel és a magam életével is. Nincs mentségem sem Isten, sem pedig magam előtt. Bennem volt a segíteni akarás, a jó szándék és nem láttam meg a legegyszerűbbet, a legkézenfekvőbb dolgokat, melyek elébem tárultak, mert nem a szeretet, a szív tiszta útját követtem, hanem a saját magam felépítette világomban éltem, és mindent onnan szemléltem.

EZ AZ EZOTÉRIA ÚTJA VOLT.

Kérlek Téged, ne tedd! EZ EGY TÉVÚT, MELY ISTENTŐL TÁVOL VAN, és nincs benne szeretet, csak üzlet. Nem kértem pénzt, nem voltak "tarifáim", azonban adományokat elfogadtam. Nagyon nehéz felismerni, még nehezebb belőle kilépni, mert azokat az emberi belső értékeket vette célba, mint tanítás, gyógyítás, segíteni akarás. DE!!! Minden csak pénzért volt kapható!!! Minél több idő telik benne, annál nehezebb felismerni mindezt, egy idő után még segítséggel is csak súlyos gyötrelmek árán lehetett belőle megszabadulni. Elpazarolt évek voltak, s közben a világ akkorát változott, hogy mire mindezt megláttam, nagyon sokan szegénnyé, elesetté, beteggé és magányossá váltak.
"A szeretetre minden mennyiségben szükség van."
Szükség van a tanításra, s csak az életemmel taníthatok, azzal, ahogyan élek azzal, amit beszélek, és azzal, amit cselekszem. Szavakkal nem elegendő, sokkal inkább a tettekkel, együttérzéssel és jó cselekedetekkel lehet tenni a szükséget szenvedőkért. Azt, ami a szív legmélyén fogan, és szeretetből van. Legyen az bármennyire kicsi cselekedet, egy jó szó, mosoly, vagy egy ölelés.

Szeretetre éhezik és szomjazik világunk. 

A Messiás, Isten Fia, az Üdvözítő!
Jézus magára vette az emberek betegségeit, elhordozta azokat,
s így gyógyulhattak meg az emberek.
Akiket feltámasztott a halálból éltek, akiket meggyógyított,
betegségük nem tért vissza többé, a vakok láttak, a bénák jártak.
Máté Evangéliuma 8. fejezetében olvashatók.
"Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!"
(Jn 13,34)
testvér

"Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet."
Pál apostol első levele a korintusiakhoz.

"Hozzátok ide."

Mt 14,18"

Anyúúú," kiáltotta kisfiam a dolgozószobából, ahol a matekleckéjén dolgozott, "nem tudom megcsinálniii!" 

Épp mosogattam a konyhában. "Ha nem megy," kiáltottam vissza, "hozd ide!"

Ahogy kimondtam, Isten suttogását hallottam a szavaim nyomában: "Hát nem ezt szoktam én is mondani neked?" 

Amikor kimerült vagy: "Ha nem megy, hozd ide." 
Amikor dühös vagy: "Ha nem megy, hozd ide." 
Amikor szenvedsz: "Ha nem megy, hozd ide." 
Amikor nem tudsz dönteni: "Ha nem megy, hozd ide." 

Kétezer évvel ezelőtt olyan helyzetbe kerültek a tanítványok, amit nem tudtak megoldani. Nem adhattak vacsorát 5000 éhes férfinak és ezek családjának. Ha elengedik őket, lemaradnak valami fontos tanításról. De nem volt pénzük, hogy ennivalót vegyenek ennyi embernek. 
Egy fiatal fiú jelentkezett, és felajánlotta, amije volt. Jézus odaszólt a tanítványoknak: "Hozzátok ide." Vette a hitben felajánlott csekély kis ennivalót, és minden képzeletet felülmúlóan megsokszorozta. 
Erre van nekem is szükségem nap, mint nap. Amikor úgy tűnik, valamit nem tudok megoldani, veszem azt a kevéskét, amim van, és leteszem az Ő kezébe. Utána már csak félre kell állnom, és lesnem a csodát, ahogy alázatos felajánlásomat megsokszorozza. 
Ma épp mi nem megy? 
Neki kéne lendülni valaminek, amire Isten hív? 
Elkezdeni egy szolgálatot, amitől rettegsz? 
Kitartani a hiteltörlesztésben? 
Megbocsátani valakinek, aki megbántott? 
Egyet biztosan tudhatsz: nem tudod megcsinálni. Fogd hát, ami kis erőd van, és vidd oda Hozzá. Képzeld el, ahogy átnyújtod, mint a fiú a kenyeret és a halat. Aztán vonulj vissza, és figyelj. Készülj rá, hogy meg fogsz lepődni." 

Emberi tényezők 1. ... 

Hinnünk kell, hogy a rajtunk kívül eső rossz, kellemetlen, fájó dolgokat-történéseket nem mindig Isten teszi utunkba... Gondoljunk arra is, hogy az emberiség földi élete során mennyi mindenbe avatkozott be, és mennyi mindent tett tönkre ... Mintha magunk alatt vágnánk a fát, jelen esetben a Földet, ahol mindannyian élünk ... Nincs egyetlen egy ember, akinek valaki mással ugyanazon körülményei lennének, illetve minden tekintetben ugyanúgy élne meg minden pillanatot. Szokták is mondani, hogy, ha ha valaki rossz időben van rossz helyen, akkor rossz dolgok is történhetnek vele. Sosem felejtem el az egykori egyiptomi turisták elleni támadást. Sokan haltak meg, majd jóval később 2016. január elején Hurgada egyik tengerparti szállodájában terrorista fegyveresek nyitottak tüzet, többen is megsebesültek. Bizonyára több hasonló tragikus eset is történt, nem néztem utána, és Tunéziát sem kímélték a gonoszok! Nem túl hosszú ideig, de gyermekkoromban Egyiptomban nevelkedtem, és nem túl régen vissza is tértem oda. Három csodálatos hetet töltöttem ott, emlékeztem, örömködtem, és nem voltam túlzottan örömködő, amikor visszaútra indultunk. Ott tartózkodásom alatt semmilyen atrocitásra nem került sor, de mi lett volna, ha mégis ...? Ezek mind-mind emberi tényezők, melynek bárki lehet szenvedő alanya! 

Emberi tényezők 2 ... 

Az Internet berkein belül van egy olyan oldal, melynek neve: "gyakori kérdések". Egy kérdező Isten munkálkodásával kapcsolatban több kérdést is feltett, mint hogy miért nem tartóztatja fel Isten a gonosztevőket, hogy ne tudjanak cselekedni...? Miért engedi, hogy nagyon sok ártatlan ember szenvedjen borzalmas véget. Miért nem hallgatja meg Isten a hozzáfordulók kéréseit ...? "Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok." Nem tudom mennyire köztudott, hogy Földünkön legalább 10 ember hirdeti magáról, hogy ő maga Jézus Krisztus... Hallgatóságuk hatalmas, és követőik száma is az. Sokan hirdetik magukról, hogy hiteles médiumok, akik szoros kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal, és a Szűzanyával. Támogatóik, és követőik száma szintén hatalmas. Egy alkalommal magam is "megemlékeztem" egy, a "Jézus Úrral író médiumról" aki szerintem még napjainkban is tevékenykedik. Megfigyeltétek? Nem az Úr Jézussal, hanem JÉZUS ÚRRAL író médium ... Ha nagyon nagy távlatokban gondolunk vissza az időben, csupán kettő embernek kellett közel lennie egymáshoz, és semmi akadálya nem volt továbbiakban a belviszálynak, hogy meg nem értés, utálat, es harc legyen közöttük. Így, sohasem jelenthetjük ki, hogy az emberiség valaha is békében, szeretetben élt egymás mellett. 

Mt 24,3-14 

"Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványai külön és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? Jézus ezt mondta nekik: Meglássá-tok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég." 

Már jó ideje színre lépett az angol néven ismert, új világvallásnak nevezett New Age.... Vajon kinek ismeretes, hogy sokoldalú munkálkodás folyik többnyire a háttérben, hogy megszülessen egy egységes világkormány, melynek élén majd egy olyan létező áll, akiről a Biblia is fő helyen tesz említést. Ki lehet Ő, aki meglehet, hogy már köztünk van ...? Az Antikrisztus. A bibliai próféciák előre feltérképezték az elkerülhetetlent..., a folyamatos belviszályokat, terrortámadásokat, a világháborúkat, melyek esetében nem csak az áldozatok száma növekszik, de pusztító erejük is folyamatosan növekszik. Jézus előrevetítette az egyre növekvő éhínséget, nélkülözéseket is. Világunkban már nagyon régen nem kellene éhségtől szenvedni, mégis sok millióan éheznek, és halnak éhen a nap minden percében .... Egy lelkész gondolatait olvastam arról is, hogy amíg nagyon sok ember gyülekezetekben találkozik egymással, istentiszteleteken békében vannak testvéreikkel együtt, addig a Föld számos pontján reggelente teherautókkal járják végig a területeket, és szedik össze a halottakat. Azokat, akik előző este még lefeküdtek valahol, de másnapra csak a holt tetemüket lelhették fel. S minden egyes újabb napon sok ezer emberrel ismétlődik meg... Ma még éltek, másnapra már nem. Arról is írt, hogy Afrika egyes részeinek lakossága majdnem 80 százalékban hordozza az AIDS -vírust. Ha e borzalmas tényben gondolkodunk, kevés idő alatt egy egész földrész lakossága pusztulhat el. Jézus kijelentette: ... "pusztít majd a döghalál ..." ... halálos járványok, súlyos betegségek, éhség, belviszály, és akik valamilyen halálos kór következtében nem halnak el, majd "testvéreik" veszik életük. És miért? Mert a gonoszságot az emberiség tartja életben! A képmutatást, a "vizet prédikál, bort iszik" hamisságot is az emberiség tartja életben. Az idők jelei... A lelkész arról is gondolkodott, hogy sokan mondhatják. Ej! Ne komolytalankodjunk, ne keltsünk pánikot..., hiszen régen is voltak földrengések, meg ilyen-olyan katasztrófák, igen ám, de nem ennyi, és nem követelt hatalmas áldozatokat, mint amennyire vissza tudunk emlékezni. Minden rossz egyre sokasodik ... A lelkész hosszasan gondolkodott megdöbbentő további tényekről, mint pl. hitbéli zűrzavarról, az egyházak megalkuvásáról, olyan programokról, ahol az ezotéria - okkultizmus úgy keveredik az egyházi liturgiával, mint a zúzott jég a gyümölcslével. Vagyis ökumenikus világkonferenciákon a küldöttek pogány szertartásokon vesznek részt... Az ENSZ palotában van egy külön helyiség, ahol hetente New Age-meditációkat tartanak egyházi részvétellel. Nos, ez is elborzasztó tény a ki tudja mennyiből... A lelkész sajnos már nem jár közöttünk..., így búcsúztak tőle: "Minden imádságért hálás volt. Minden jobbulást kegyelemnek vett. S tudta, a Megváltó örökre szereti őt is - s várja, hogy leromlott földi sátorháza helyett befogadja a mennyei hajlélkokba ..." Ez így a szívekig hatol ..., de az már kevéssé, ahogy az ember a másik embert méltatja, különösen egy egyházi embert ... Mit végzett, mennyi diplomát szerzett, milyen közéleti ember volt, mennyien ismerték határon innen, és túl, mennyi irodalmi műve, írása jelent meg, mennyi kitüntetést kapott, stb., stb... De én is töretlenül hiszem, hogy isten előtt hiába tetszelgünk majd remekbe szabott többdiplomás, írói tehetséggel megáldott életünk dolgaival (...)..,  mert egyrészről ezek a dolgok velünk együtt megszűnnek, nem élnek/léteznek tovább. Teljesen mindegy, hogy valaki egy bóvlinak mondott, vagy reklám órát viselt, vagy egy méregdrága Rolex órát, melynek ára akár 15.439.012 forint is lehet. Ilyen hatalmas szakadéknyi távolságok vannak ember és ember között, és ezek a hatalmas szakadéknyi, áthidalhatatlan távolságok, másságok teszik lehetetlenné, hogy békében, megértésben, szeretetben élhessünk, segítve egymást. 2Tim 3,1-4; 14 "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők lesznek. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleikkel szemben engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, könyörtelenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői." "De te maradj meg mindazokban, amiket tanultál és amik reád bízattak." Ki így, ki úgy él... ,az Istenhez való hűség helyett korlátolt, naiv hiszékenység jellemez hatalmas tömegeket..., de egy biztos: A BÍRÓ AZ AJTÓ ELŐTT ÁLL ... "


Az Isten világosság és nincsen Őbenne semmi sötétség."

Kérlelünk Urunk, áldj meg minket, hogy áldássá lehessünk!  


Isten áldjon!

"Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje
Szeretettel, Le jardinier

Az életből apró igaz történetek,

élet-morzsák. 

"Egy ember, kinek szíve nyitott volt a szeretetre, meglátta, hogy a szemét között keresgél egy szegény, nincstelen. A szél süvített, tél volt, és hideg. A keresgélőn nem volt meleg ruha. - Mit keres a szemét között? - szólította meg. Jött a rövid válasz: - Ennivalót. A nyitott szívű behívta őt egy meleg pékségbe, és megkérte, hogy válasszon süteményeket, amilyet csak kér, és amennyivel jóllakik és hozzá italt is kérjen! Jött a kérdés: Lehetne-e az ital helyett is süteményt kérni? Mosolyogva jött a válasz: - Persze! Majd együtt leültek egy asztalhoz, s a szegény átfázott, nincstelen lassan elkezdett enni. Egy idő után a nyitott szívű csendesen elköszönt és hagyta, hogy tovább egyen a szükséget szenvedő a jó melegben. Ahogy egymás mellé terelte őket a szeretet, oly csendesen, névtelenül váltak el. A nyitott szívű emlékezetében csak a hálás tekintet maradt meg."
testvér

"Valaki meglátott az egyik kukánál egy fiatalasszonyt turkálni. Odament hozzá, és megszólította. -Megkérem, hogy jöjjön el velem, s hozza a kerékpárját is. Elmegyünk egy boltba, és bevásárolunk, amire csak szüksége van. A fiatalasszony nagyon meglepődött, és örömében útközben elmesélte, hogy sok gyermeke van, és Családok Átmeneti Otthonában élnek nagyon nehéz körülmények között, ruhát keresett a kukában a gyerekeknek, de reggelijük és ebédjük sincsen. Nem tud mit főzni, mert nincs miből. Együtt elmentek a boltba, az asszony kiválasztotta, amire szüksége volt. Hamar megtelt a nagy kosár. A biciklit csak tolni tudta, annyira tele volt pakolva. 
A fiatalasszony boldog volt, s azt mondta: - Ha én ezt valakinek elmesélném, úgysem hinné el! - majd "hazasietett."

testvér

"Egy padon üldögélő idős, hajléktalan bácsit látott meg "valaki", akinek a feje és a keze csupa sérülés volt. Látszott rajta, hogy nagyon megverték szegényt. "Valaki" megkérte a bácsit, hogy menjen orvoshoz, mert ha a sebek kezeletlenül maradnak, könnyen elfertőződhetnek. Ő másnap is arra járt, megnézte a bácsit, s látta, hogy a sebek ugyanúgy tátonganak, és kezdeti gennyesedés látható rajtuk. Leült a bácsi mellé, és beszélgetett vele. A bácsi elmondta, hogy nem akar orvoshoz menni, mert nincs jó tapasztalata. Nem jól bánnak vele. A beszélgető ekkor felállt, elment a gyógyszertárba, és hozott sebfertőtlenítő kenőcsöt. Megkérte a bácsit, hogy a fertőtlenítővel és jobb híján papír zsebkendővel tisztítsa meg a seb környékét amennyire a fájdalom engedi, majd fertőtlenítővel reggel és este kenje be vékonyan a sebek felületét is, a környékét is. Ezt tudja megtenni saját magának legkönnyebben. A hajléktalan hálás szívvel megköszönte a pillanatnyi segítségnyújtást. "Valaki" egy hét múlva ismét meglátogatta az idős bácsit a padon, és örömmel látta, hogy a sebei szépen gyógyultak."
testvér

"Valaki meglátta, hogy a kihelyezett szemetes kosárba keresgél egy szegény asszony. Odalépett hozzá, és megkérdezte: - Elfogadná-e, ha valaki meghívná ebédre? Az asszony először nagyon meglepődött, de hamar jött a válasz. - El én!
Akkor most elmegyünk ebédelni - szólt "valaki" válasza. Az asszony és "valaki" boldogan lépdeltek egymás mellett, míg oda nem értek a gyorsétterembe. "Valaki" étlapot kért, és hagyta, hogy a szegény asszony válasszon magának azt, amit a legjobban szeret. A gyorsétteremben sokféle étel volt, és napi menű is volt levessel, második félével együtt. Az asszony rántott húst választott magának. Mialatt evett, elmondta, hogy nem a városban lakik, de időnként belátogat, hátha talál valamit, amit hazavihet. Ahol lakik, még ez sincsen. Nyomorúság az élet.
A kihozott friss étel annyi volt, hogy alig bírta megenni.
Csak egy pár pillanat boldogsággal ajándékozta meg a szeretet, de nem tudhatjuk, hogy neki ez mit jelentett."

testvér