Szeretettel a Kertből 
Egy ösvény tárul fel előttünk. 

Kedves Látogatók!

A Kertből érkező újabb gondolatok és videók láthatók. 

A közzé tett írások, videók képek és minden fellelhető lelki kincs 

mélyen elgondolkodtató és követendő! 

A szavak a képek és a videók egy olyan útra vezetnek bennünket, 

melyen sokan járhatnának, de csak nagyon kevesen vannak. 

Boldog barangolást kívánok a Kertben!

Köszönöm a megtisztelő figyelmedet!

SOLO GRAZIE - Figli del Divino Amore ♥


Mindent köszönök mindent és mindig,
hála neked, hála neked
mert szerettel, mert tudod hogyan
kell szeretni.
Ha kérdeznéd, hogy ki vagyok,
nem mondanám a nevem, csak azt mondanám:
Mindent köszönök, mindent és mindig,
hála neked, hála neked. 


Fordítás: Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Isten irgalma, megmentő szerepe egyes életek élethelyzeteiben emberi léptékkel nehezen érthető. Például valaki uticélja alkalmával hirtelen direkt zúzódásos traumát szenved és emiatt nem képes lábraállni. Fájdalmai élesek, szúróak, lábraállni sem tud, mert az izom ér-, idegelemeket is tartalmaz. Hol volt Isten, hol maradt, miért maradt el az isteni gondviselés? Talán 10 perccel később egy utazókkal teli busz rohan be a buszmegálló utasvárójába és halálragázolja a gyanútlan várakozókat. A közlekedési traumán átesett ember útja a buszmegállóba vezetett volna, és talán éppen akkor ér oda, amikor a busz a várakozók közé rohan. Szerencse érte, vagy szerencsétlenség? Talán egy fontos tárgyalást is elszalasztott váratlan balesete miatt, és talán egy meglehetősen komoly összegtől is elesett. Szerencse érte, vagy szerencsétlenség? Magára hagyta Isten, vagy megmentette? A jó sebésznek nem remeghet a keze, de bármennyire jó egy sebész, nem tökéletes. Mi történik, ha a műtét lefolyása alatt a műtétet végző orvos kezében akarattól független izomrángás következik be, melynek súlyos következményei lehetnek?" Dei viae investigabiles sunt" - Isten útjai kifürkészhetetlenek. Tételezzük fel, hogy a műtéti nap halasztására kerül sor, bár már a műtéti előkészületek is megtörténtek. Az orvos kezében az izomrángás bekövetkezik, de nem műtét közben. Szerencse, vagy szerencsétlenség? A műtét halasztása az orvos szakmai előmenetelét nem támogatja, ez a tény marad látható. A láthatatlan tény viszont, hogy a beteg nem halt meg a műtőasztalon. Isten irgalmasságában, gondviselésében gyakran eszközök vagyunk az Ő kezében. Mert Isten gondviselésében fenntart és igazgat. Isten gondviselése a láthatatlan és a látható világban, az egész világmindenségben mindenre kiterjed úgy, hogy a világban egy történéshez nagyon sok más történés kapcsolódhat, de a történésnek meg kell érkeznie végcéljához abban az értelemben gondolkodván, hogy Isten, amikor az embert teremtette, nagyon értékessel ajándékozta meg. Az ember szabad akaratot kapott, így szabadon választhat saját akarata szerint. Isten kegyelmes, Isten ajándékaival halmoz el, de ami mégis megtörténhet a látható világban, megtörténhet a halál. Megtörténhet a szenvedés, "De Isten a halált nem alkotta, és nem leli örömét az élők pusztulásában - A Sátán irigysége lévén azonban a világra jött a halál." "Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel, és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben." Róm.15.13.


Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Isteni kegyelem. Az ajándék keresése. Hogyan lehet fogadni Isten kegyelmi ajándékait, hogyan lehet felismerni ezeket?

Mit használ nekünk az Atya kegyelmi ajándéka, ha nem ismerjük fel, nem fogadjuk el? Semmit sem használ, ha nem ismerjük fel az irgalom ajándékait. Próbáljuk a nehézségeket leküzdeni, és egyedül akarunk megküzdeni terheinkkel de gondolatainkban szemrehányást teszünk Istennek, mert méltatlannak tartjuk a terhek súlyát, és mert Isten nem csinál semmit, hogy megszabaduljunk. Hol van Isten, miért nem segít Isten, talán az imádkozás sem működik. Mások betegségektől szenvednek, mások meggyógyulnak, és mások gyermekei meghalnak. A csüggedők felkiáltanak, "miért gyógyított meg engem Isten, de a fiamat nem? Miért nem akadályozta meg a halálát?" Ó, te Isten, merre vagy? Talán nem is vagy?

Megfordul a csüggedők fejében, hogy méltatlanok talán Isten szeretetére, méltatlanok Isten kegyelmére, és tovább csüggednek. Mi lehet az ide vezető ok? Ha nincs megingathatatlan hitünk, nincs békességünk magunkkal és nincs békességünk Istennel, nincs békességünk Istenben.

Minden lehetséges annak, aki hisz. Márk 9.23.

Az állhatatlan hitű ember hisz, amikor teljesülnek kérései, imádkozik, amikor szükséget szenved. Nem hisz, amikor Isten nem teljesíti kérését, nem imádkozik, mert felesleges. Aki így gondolkodik, akkor imádkozik, ha szükséget szenved, ha mindennel elégedett, akkor nem. Miért veszélyes a bizodalom eldobása? Ma bízol, holnap nem. Aztán valamikor ismét bízol, és ismét nem. Sokan azonnal akarnak választ és változásokat is. Ha nem jön válasz, és nem jönnek változások, a bizodalom meginog, és fátylat borítanak Istenre. Pedig a válasz talán megérkezett, de félő, hogy Isten kegyelmi ajándékát nem ismerték fel, mert kételkednek.

Sok ember napja az előző nap vágyával indul, a tökéletességre törekvés vágyával. Amit elértek eddig, elérik Isten nélkül is. A tökéletes szó a befejezettség tökéletességére is utal. De emberi mércével minden viszonylagos, minden pillanatban változásra hajlamos, nem állandó, nem tökéletes.

Emberi dolgok élet-részei a hiányosságok, a lehetséges hibák, az előre nem látható történések bekövetkezése. Vagyis nincs tökéletes.. Ezt meg kell érteni, és kompromisszumot ajánlatos kötni Istennel, mielőtt gondolati és fizikai cselekvésbe kezdünk. Engednünk kell Isten felé, és önmagunk felé a megértés beengedését, hogy Isten kegyelmi ajándéka, irgalma nélkül bármennyi a tudásunk, bármik vagyunk, valójában semmik vagyunk. 

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Jézus, bízom benned. Ahol nincs bizalom van félelem is. A félelem megakadályozza az isteni szeretet kiáradását. Csak az igazi hit, Istenhez való hűség menthet meg a bizalmatlanságtól, a félelmektől. Jézus szeretné a szentírásokban is kifejezni, hogy ne fogadjátok el a látnokok üzeneteit, mert nem tudjátok eldönteni, hogy igazak, vagy hamisak. Hidd el, nagyon sok a tévút. Ezek az üzenetek hamisak. Nem támogatnak Istenhez, messze visznek Istentől. Védd meg szíveden keresztül hited tisztaságát, hogy a hamisság ne távolítson még messzebb Istentől. A földi összes hamisság az Isten elleni hadjárat része. Ne támogasd! Ha nem tudod, nem hiszed az ima erejét Istenhez, ne habozz, tégy próbát. Az ima a leggyengédebb erő, de a Sátán messze kerüli a szívéből imádkozó lelket. Mert Istenhez imádkozni egyenlő a lelki megnyugvással, a szeretet áradásának érzésével, a béke háborítatlanságával, a csordultig reménnyel megtöltött szívvel és Isten fényével a szívedben.

Értékek. Krisztus szeretete mindig segítő ösztönzés az igazi értékek megtalálására. Meg kell ismerned, hogy körülötte minden abszolút igazság, mert e világ annyi mindent kínál, de mégtöbbet elvesz. Elveszi az igazi örömöt, a lelki békét, az alázatosságra hajlandóságot. Elveszi az erkölcsi tartást, a szép, tiszta élet reményét és ad helyette istentelen vágyakat, hamis örömöket, fényesnek látott homályos üvegdarabokat. Legyél kitartó az imádságban, vágyj egyszerű szívet magadnak, mert Isten szeretete földrajztól és emberi szélsőségektől független. Mit jelent, hogy mind Isten gyermekei vagyunk? Mit kell tennünk, hogy Istennek tetszünk, hogy Isten szeressen bennünket? Áldozathozatal lenne elfogadni Isten parancsolatait? Nehéz igazán jónak lenni? Egyik sem rejtély, rejtélyeket az emberiség gondol, amikor nem az. Ezek a csinált rejtélyek a kételkedők rejtélyei. Az igaz hit egy vallomás Isten felé. Sokféle kenyér közül válogathatsz a boltokban, az igazinak vélt hit is sokféle, mint amennyi kenyérféle között válogathatsz. Minden ember gusztusának megfelelő kenyeret választana a boltokban. De melyik az igazi lelki kenyér? A szél fúj, hallod a hangját, de nem tudod honnan jött, meddig fúj, és merre tart. Hiszen, ha Isten tanításait a földi dolgokról kétségbevonjuk, hogyan fogunk vélekedni a mennyei dolgok felől? Akkor hogyan hiszünk Jézus örök igéjében. Mózes sokat ír az igazságról, Isteni törvényéről, és az emberről is, aki nem ezekkel fog élni. Vajon ki hittel figyel Istenre, és ki érzései, látása által? A céltalan keresés egy bejárhatatlan sivatag. Hunyd le szemed, és nyisd meg a szíved. És van egy kulcsod Istenhez. Egy már van.

A Szentlélek lehelete az Úr. 

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Képzelj el egy párbeszédet, mely a lelkek és Jézus között történhet.

Jézus - Tudom milyen nyomorult az életed egy háború véres szenvedései után. Tudom milyen nyomorulttá teheted az életed háború nélkül is. Tudom, betegség is kínozhatja tested, s tudom mennyire gyötrődsz amiatt, ami nincs meg neked.

Nincsenek további válaszok. Mert ez a leglényegesebb válasz és ez a leglényegesebb kiindulópont, melyből a szenvedés elindul, ... ami nincs meg neked.

Mert valóban a leglényegtelenebb akciód sem kizárólagosan a szeretetből indul. Mindig van benne valami plusz töltés, amitől már nem szeretet. Mindig van benne valami plusz töltés tőled, másoktól. E plusz töltésektől nem tud a szeretet SZERETET lenni. Ez a töltésekkel telt szeretet elindul és megérkezik. Amikor elindul, már valami pluszt tartalmaz, és amikor megérkezik, ha megérkezik a neve valami. Emberi szóhasználatban valami megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan. Valami.

Érzelmi-, gondolat-, akaratfüggő az emberiség.

Képzelj el egy pohár vizet. Képzelj magad elé egy tányér ételt és egy szobát. A szobában a kevés berendezési tárgy fából készült, egyszerű kézi faragással.

Mit érzel? Mit gondolsz? Mit tennél?

S most ismételten megkérdezem:

Mit érzel? Mit gondolsz?  Mit tennél, ha a pohár vizet, a tányér ételt, a szobát 

nem neked szánták?

Mit érzel? Mit gondolsz? Mit tennél, ha a pohár vizet, a tányér ételt, a szobát neked szánták?

Nem tudsz olyan válaszokat adni, mely önzés-, hiúság-, szokás-, tradíció ... mentes. Elméd, szíved elfordult a teljes szeretettől a világi dolgok felé.

Aki mohón követi e világban érzékeit nem látja a világ értékeit. Ebben nincs Isten kegyelme. Lármás ez a világ. Ne figyelj haszontalan emberekre, haszontalan dolgokra. De figyelj szívedre és belső békédre. Majd ez az összhang új ruhát ad rád. Tetszik majd az új ruhád. Olyan lesz, mint fából készülő, egyszerű kézi faragással berendezett szobád. A pohár vized, és a tányér ételed. Emlékszel? Isten a képmására teremtett téged is. Nem azért hogy elvesszen ez a pótolhatatlan kapcsolat, és a szívednek Isten nagy figyelmet szentelt. 

 

Jézus 40 napig böjtölt a pusztában és ellenállt a világ ördögi kísértéseinek. Megtisztult emberként, megtisztult szívében, hogy tisztaságot adhasson neked is. Japánban a megtisztulni vágyó harcos a misogi szertartást követi. A szertartás során hajnalban jéghideg vízesés alá áll, és a kristályosan tiszta víz alatt imádkozva kéri megtisztulását.

Emlékezz: "Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet."

Íme, a pohár vized. Tessék!

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

"Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét."
Példabeszédek könyve 19:17 

Irgalom, kegyelem, megértés, együttérzés, gyengédség és a szeretet. Az emberi szív lehető leghatalmasabb érzése. Ez több szó, de egymás fedésében tudod elképzelni.. Mindezek alapja a szeretet. 

Amelyik emberben mélyen él a szeretet, vagyis egész létét áthatja, meleget ad, világít, mint egy örökmécses. De e melegséget nem mindenki érzi és e fényt nem mindenki látja. Ez a lélek erőssége. A szíved felett sincs hatalmad, tested felett sincs hatalmad. De minden lehetőséged megvan, hogy könyörülettel bíró jó ember legyél.

Az Úr irgalmas, és kegyelmes. Az Ő irgalma mindvégig kitart. 2.Móz., 1.kron.

Te, Kedves, mit gondolsz erről?

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

 "O Come, O Come Emmanuel"

"O Come, O Come Emmanuel", gondoltál már rá, mi ez a jól ismert dal jelentése? A szöveg alapja az egyik bibliai profécia: Ézsaias 7.14.

"14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immanuelnek."

Tudtad, hogy a Karácsony jelentősége Isten vágyakozása, hogy veled kapcsolatot létesítsen? Az ünneplés, az ajándékok, a családok együtt töltött ideje, az együtt elköltött jó ételek csak földi dolga a karácsony igazi értelmének. Az igazi értelme , hogy a Szeretet Istene együtt szeretne lenni veled is.

Maga Jézus tette világossá, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az életünkben.

"János 15:7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek."

Ha nincs vágyakozás az Istennel való találkozásra, nincs az ünneplésnek értelme. Valóban a karácsony nem egy szokás, hanem az embernek az Istennel való üdvözítő kapcsolata. Isten vágya, hogy maradunk vele örökkévalóságig. Látjuk ezt a gyönyörű reményteli kinyilatkoztatást János apostol által.

https://szentiras.hu/SZIT/Jel21

3Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: "Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.

Ebben az áldott szezonban legyen egy boldog várakozással való mindennapod, mert veled is vágyik ünnepelni az Úr.

Meglásd,meglásd, ó, Izrael, Hogy eljövend Immánuel!

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Egy történet

Egy szimbolikus nagy jelentéssel bíró magyar mesét választottam hogy hallgass meg, és talán te is meghallgatásra találj.

Az ész józansága nem gyakori kiváltság. A hitet kell segítségül hívni, nem azonnal az észt. A kötelezettség, elkötelezettség, és gyakorlat hit nélkül nem ér semmit. Hogyan nyelnéd le a megrágatlan ételt? Elsősorban alaposan megrágod azután lenyeled. Motoros aktivitásai a test működésének, de előfordul, hogy nyelés, levegővétel egyszerre történik. Ennek eredménye a fulladás, mely gyakran krízisállapottá fejlődik. Tehát valami plusz mindig szükséges. Hiába az ész, amikor nincs józanság.

A hiszékenység nem hit. A gyakorlat, a gyakorlat melletti elkötelezettség, és monotónia sem hit. Az áhítat nagyfokú tisztelet, odaadó figyelem, de amikor buta fanatizmus idézi elő, a megszokás monotóniája, hitetlen lusta elégedettség az eredmény. A hit itt sincs jelen. Hogyan lehet megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. A jó gyakorlatot, a rossz gyakorlattól. Mondják, hogy: Fejtől bűzlik a hal. Az egyházak többnyire pompára és büszkeségre épültek. Ezek súlyossá nőtt lerakódások, negatív példák elsősorban a hívők életében. Pompára épült áhítat, pompára épült ünnepség. Ez egy kautikus beidegződés, helytelen gyakorlat, csatatér. Csatatérből regeteg van. Van a világban, az emberek gondolkodásában, sok gyakorlatban. Hogyan történt, amikor a tábori lelkészek bűneik alól feloldozták a csatába induló katonákat? Pedig tudhatták, hogy gyilkolni indulnak.

A confessio szentsége nincs. Létezése óta nincs. Tehát van a gyakorlatban, de valóságban nincs. Mert bűnbánat, megbánás hiábavaló amikor nincs a plusz, ami olyan mély bánat, ami mindig majd emlékeztet, hogy ne tedd meg ismét. Szelíd természeti jóság a jámborság. A jámborság nem együgyűség. De a jámborsággal vissza lehet élni. Az imádság hasonló. Ne azért imádkozz, mert az egyház előírja. Mert szokás. Ne azért légy jó, mert illik. Ne azért vedd előre a hitet a "józan ész" előtt, mert kockázatos esztelenül cselekedni. Mert a hit nélküli gondolat és cselekedet megvalósítja az esztelen gondolatokat és cselekedeteket.

Érzékeny figyelem, belső figyelem. A lelkiség, a lelki szerénység alappillére mindennek. Ha ez nincs, az ész zavart, és minden kimondott szó tisztátalan.

Mikor imádkozz, hogyan, hol, mivel?

Étkezés előtt, után, reggel, napközben, vagy este. Böjttel, és böjt nélkül. Mindegy. Mert, ha követed a szokás gyakorlatát, minden szó, és tett leplezett kifogás. Legyél finnyás a nem jóra, s engedd be magadhoz a szégyent is. Ne azt skandáld amit tettél, hanem azt, amit nem tettél. Ha nem ébred a valódi kétség, minden rossz gyakorlat a helyszínen marad. Mindenki esendő és matematikai pontosság csak a földön létezik. Tehát ilyen sincs. Nincs pontosság, nincs tökéletesség. Nincs modern elme-gondolat, gyakorlat, és nem volt elmúlt életekben sem. Mint tévedhetetlenség sincs. Nincs platform, ahol lenne.

A megtört kenyér jelentősége a makulátlan szeretet jelenléte. Amikor megkérjük Istent imáinkat hallgassa meg, inkább a szívünkkel szólítsuk meg, ne a szánkkal. Mert csodálatos dolog az ima. De hagyj magad mögött minden mást. Tömjént, füstöt is és mindent, ami igazából nem te vagy.

Hogyan kérj, hogyan imádkozz. Állva, ülve, térdelve, vagy emeld fel a két kezed, és tárd az égig? Behunyt szemmel, éjjel, vagy nappal, otthon, ágyban, szabad területeken, és mágikus formulákkal? Isten bölcsessége határtalan. Istennek nem számít a testhelyzet, a formulák, a napszak, a tárgyak, kellékek, a szerepek, sem a sorrend.

Imádkozzunk mindenért és hálás szívvel. Mert Isten vágya egy igazi személyes kapcsolat közte és közted. Glória.

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

A támogató szeretet.

Naponta hozunk döntéseket. Kisebbeket és nagyobbakat, elkerülhetetlen döntéseket is. Néhány nagyon egyszerű: mit eszünk, mit veszünk fel. Ezek a nagyon egyszerű, mindennapos döntések is befolyással lehetnek másokra azért, mert egyrészt az élet választásokból, megfontolásokból, elhatározásokból, döntésekből áll.

A támogató szeretet. 

Elmondható, hogy gyakran elmaradnak a megfontolások, pedig nem hiábavalók. A döntést megelőző időszak szintén megterhelő lehet, mert nem mindig egyértelmű és világos az út, hogyan tovább. Ami tegnap biztosnak tűnt, egy másik nap már nincs. Az ösztönszerű döntések, - hallgatás a szív hangjaira, fohász Istenhez, hogy segítsen helyes döntést hozni , család, és barátok tanácsai - hasznos lehet. De nem szabad elfelejteni, hogy Isten tud jó tanácsot adni, abban az esetben is, ha útmutatása nem egyezik az egyéni elképzelésekkel.

A tanácsok mérlegelésénél nem szabad megfeledkezni, hogy a döntés előtt álló életéről van szó. Talán a sors keze van a dolgok nehézségei mögött..? Döntsd el te magad, hogy a sors keze állítja az embereket életük legnehezebb döntései elé? Ilyenkor lépni kell, és menni kell, akkor is lépni kell, ha az emberekkel ellentétben az élet nem néz hátra, és nincs térkép sem.

A helyes döntések meghozatalában segíthetnek a rossz döntésekből merített tapasztalatok, de tudomásul kell venni, és tudvalevő: semmi nem állandó, csak időszakos. 
Kapzsiság, önzés, felelőtlenség.

Nehéz átlépni a lehetetlennek tűnő akadályokat, egy láthatatlan csatamezőn megküzdeni önmagunkkal, és másokkal.

Nagyon sok embert megtörnek az életben megélt megpróbáltatások. A életterek emberi közösségei nem túl gyakran együttérzők, támogatók. A kilátástalanságba taszított ember pofonok sorozatát éli meg.

A támogató szeretet nem így szól! A támogató szeretet kézenfog, biztat, átölel, hogy a megtörtnek legyen ismét ereje kimenni az Életbe és talpon is tudjon maradni.

Isten a Föld javait úgy teremtette, hogy mindenkinek élete asztalára bőven jusson. S ha mindenki az igazságosság, és szeretet bölcsességében használja e javakat, nincs szükséget szenvedő. S ez vonatkoztatható a földi természeti erőforrásokra is.

"Isten a szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad és Isten őbenne marad." 1.Jn4,16.

Korunk ínsége a szeretetlenség! "Ahol szeretet ott Isten, ahol Isten ott szükség nincsen". De ez a szó, hogy "Isten" a vakokra, és süketekre gyakran bombariadóként gyakorol hatást. ...

"Amellyek láttatnak, idő szerint valók, de amelyek nem láttatnak, örökkévalók." Pál apostol II.Kor.IV.18.

Kettő juh sincs egyfajta, és Isten ezt is tudja. Juhászok úgy mondják, hogy a birka megismeri az embert, megismeri az ő juhászát. Mert hol a juhász megy elöl, hol a birka utána, és fordítva is igaz. S a nyáj nem szalad szét, mert a birka megismeri az embert, a jó embert, és az emberben Istent. S a nyáj biztosan legel, és, s ha más állatokkal keveredik, akkor sem bántják egymást. A birkák, és más állatok tudnak valamit, amit az emberiség még ma sem.

Aki így megmarad a szeretetben, mint a birka, megismeri a juhászát, nem téved el. Úgy tartom, hogy nem lesz könnyű nehéz döntéseket meghozni, de Isten szeretetében valóban könnyebb lesz, mint nélküle. Úgy, mint az élet is.


Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Spiritualitás

Áldott napot a Látogatóknak!
A spirituálisról (lelki) életről.

Spiritualitás, a spirituális magatartás egy személyes lehetőség az életekben. Egy személyes kapcsolat magammal és a világgal, amikor érzéseim, gondolataim és véleményem is lehet, és e gondolataim, véleményem nem kívülről fakadnak, hanem belülről. Azt hiszem, hogy a spiritualitás szorosan kapcsolódik az önvalóhoz, nem a személyiséghez. A személyiséget az elme kormányozza, a tágas külvilág, de az elme is pihen, pl. alvás. Tehát a spiritualitást keresheted a te külső takaród (egyszeri anyagi tested) felületén, és találhatsz a te életedre jellemző személyes történelmet, mint egy térképet. De ez nem a te térképed. Hasonló ez a térkép, mint egy innen, onnan összeollózott, ragasztott valami. Ezért vannak oly sokféle, szerteágazóan különböző típusú élő spiritualitások (vallások). Értsd meg ezt az igazságot, mert a valótlanságot keresni kívülről meddő próbálkozás.

Könnyen játszanak a spiritualitással az emberek, mint egy labdát passzolják egymásnak, de a spiritualitás nem labda.

A tömegek spiritualitások rengeteg formáját hozzák folyamatosan létre. Ezeket szabályok, törvények jellemzik. De vajon a spiritualitás lényege a szabályok, törvények bonyolult halmaza? Úgy gondolom, van valami, ami fokozatosan növekszik bennünk, ha így döntünk, és amelynek a fejlődése egy életen át tart. Vannak, akik felfedezik ezt a valamit anyagi testük felületén, és tovább élik az életük. Vannak, akik felfedezik ezt a valamit belső önvalójuk talaján és rendszeresen meglátogatják, táplálják, vigyázzák.

A szerteágazó szellemi utakat kell értelmezni, mint az anyagi test felületén összeollózott, ragasztott térképen való ténfergést, és lehet értelmezni az önvalóban növekvő igazi lelki folyamatok felismerését, és megismerését.

Egy zongorista szívét, ha megérintette egy kedves dal, és eljátszotta talán már ezerszer is, az önvalójából játszotta. Ez az, ami örökvaló, amit nem kell soha megszereznie. Ettől lesz annyira csodálatos az előadása. Ettől lesz utánozhatatlan, mert az önvalóban van az isteni kegyelem.


Tehát az önvaló nem mér, nem osztályoz. A zongorista dala belső önvalójában (isteni kegyelem) tökéletes. A zongorista anyagi testének, külső takarójának felületén található térképen ez a dal is ott van, de minden arra járónak más a véleménye róla, és lesznek, akik meg sem hallják. Ez az emberi tudat mércéje.


Tisztelettel és alázattal a világ felé.


A szerény ember hajlandó tanulni, növekedni belső önvalója megismerése által felismerve, hogy nem tud semmit, és mindent megtanulni is képtelen.

A fizikai formák ösztönöznek, hogy valósítsd meg önmagad, itt, meg ott indulj el Istent keresni. Melyiket? Úgy gondolom a lelki világ, a spirituális világ nem kér, és nem adhat többet, mint az igazság megismerésének lehetőségét mindenkinek.


Szeretettel:

Dr. G.D.

 "Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Álarcok és szerepek
Kedves Látogató!

Egy napon történt, hogy a közeli erdőből egy róka betévedt egy színész vidéki házába, és néhány pillanattal később színészi kellékek között találta magát. Kotorászott a színes, sokféle kellék között, míg a halom között meglátott egy maszkot. Azonnal rácsapott, egy ideig játszott vele, majd így szólt:

- Ennek a személynek milyen szép arca van, de kár, hogy nincs esze.

...............................

"Minden olyas túlzott dolog távol esik aszínjáték céljától, melynek föladata most és eleitől fogva az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát."

William Shakespeare

..............................

Az álarctalanság felszabadít, a színészkedés felhagyása a színészkedőket és másokat is megkímél egy újabb csapnivaló előadástól. Szerintem a hamisság fenntartása fárasztó, kimerítő rossz, értelmetlen időveszítés. A puszta Létezés ezt sem várja el. Mert a Létezés tudja, hogy álarcok és szerepek között az emberek elveszítik önmaguk és életük során egy útvesztőben bolyonganak, amíg el nem ragadja a halál őket. Te hittel fogadod Isten létezését? Másképpen nem érdemes, vagyis nem hiszel Isten létezésében, de talán fejet hajtasz álarcok és szerepek előtt. Hogyan tudnál így megállapodni, megpihenni? Mintha egyik kisszékről, nagyszékről, puffról, fotelról, zsámolyról, kanapéról, ágyról egy folyamatos rohanásban igyekeznél egy másik irányába. Eszement nyargalás át az életen. Pihenj egy kicsit, talán gondolkodj, és gyere velem egy kiadós sétára. 

Köszönöm.

Dr. G.D.
"Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

GRANDI GIARDINI D'ITALIA IL BAROCCO 

Isten szeretete mindig velünk van

Kedves Látogató!

Minden lehetséges annak, aki hisz. Márk ev. 9.23


Amikor jól mennek az emberek dolgai, nem kiáltanak fel, hogy "Hol van Isten!?"

Ezen a ponton nem mondják, "hogy Isten közöttük van", pedig minden nap vesznek Isten ajándékaiból.


Isten szeretete teljes, mert mindig velünk van.

Az időjárás sok műszakban dolgozik. A Nap melegét lehűti az eső, az esőt felszárítja a Nap, a Nap melegét felváltja a hideg. Hasonló az emberi természet is. 

Sorscsapások: Még az Istennek tetsző életet élők is megéltek fájdalmas napokat. Talán Isten elfordult tőlük, elfordította orcáját? Hadd kínlódjanak a csapások által? Nehézségekben az emberek értelmetlennek látják életük, nevetségesen hiábavalónak. Kétségbeejtő gondolatok emésztik őket, hogy úgyis hiába, akkor minek jónak lenni? De még ezekben az időkben is lehet jó termést betakarítani. Ez az időszak a belső figyelmesség, a csendesülés ideje. A valódi segítség Istentől remélhető, mely utat mutat, megkönnyebbülést hoz. Isten erőt ad, megvilágítja a fénytelen pillanatokat, eltakarítja a képtelen gondolatokat: "Azt kaptam, amit megérdemeltem., hogy a sötét idők a büntetés percei voltak". Isten nem büntet. A nehézségektől szenvedők kétségbe vonják Isten létezését. Felkiáltanak, - "Miért pont én? Jó ember vagyok, templomba járok, imádkozom, nem teszek rosszat senkinek". Vajon Isten keze verte meg a szenvedő embereket? Isten hűséges követői gyakran szenvedtek. Jézus szinten kegyetlen bánásmódban részesült. Ki felelős? Tehető valaki felelőssé a szenvedésekért, sorscsapásokért? Talán a Sátán? Igen, Sátán képes igaztalanságok elhitetésére, igaztalanságok, gonoszságok elkövetésére buzdítani, de nem vádolható minden emberi gondolatért, átgondolatlan butaságért, érzelmi túlfűtöttségben elkövetett cselekményért. Az embernek balgasága rontja el az útját, a szíve mégis az Urat hibáztatja. Példabeszédek 19.3.

Az egész földi élet szeretetben élésre épült. Sajnos az emberiség drámákban éli meg a szeretetet. 
Kicsi lépésekben képzeld előre haladásod, Kicsi, derengő fényt képzelj magad elé. Lassan haladj előre, és meglátod, a kicsi derengő fényből szelíd, hatalmas tiszta fény lesz. Ez a szeretet fénye. Békéje örök, áramlása halhatatlan. Szelídsége, tisztasága mindenhova beszűrődik. Most, ha belegondolsz, milyen ajándék ez? Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Példabeszédek 27.19

A solis ortu usque ad occasum. Zsolt 112,3


Istentől áldott kegyelemmel teljes Karácsonyi Ünnepet kívánok!

Dr. G.D.
"Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje

Caro Gesú Bambino

Ősszeretet, ősbizalom.

Szeretnék kedves most szólni a - hogyan imádkozzunk szívből - lehetőséghez. Isten tudja, hogy ez olyasmi, amit az embereknek el kell sajátítani. Az embereknek mindent meg kell tanulni. Meg kell tanulni kisgyermek korban a biológiai szükségleteik szabályozását is, meg kell tanulni az étkezés, a mindennapi adott környezeti aktualitások technikai hátterének alkalmazását is. Meg kell tanulni kifejezni megnyilvánulni kifelé a világ felé, és az embernek önmaga felé is. Az első legfontosabb lépés mindig az önmagunk felé való őszinte megnyilvánulás, a felismerések sorozatai.

Ez olyan, mint amikor egy vad előbújik a védettséget biztosító természeti sűrűből és először félénken majd egyre bátrabban odamegy az emberhez, aki talán feléje nyújtja kezét. Talán egy simogatást szeretne, talan élelmet kínál a vadnak. A vad legyőzi félelmet, és ez nem kimondottan ösztönös cselekvés. Ez egy ősi bizalom ami mindenkiben mélyen él, de a környezeti ráhatások miatt ez nagyon mélyen van, úgy mint az elfeledett értékek, mára már értéktelenné lettek.

Tehát hogyan lehet szívből imádkozni, hogyan lehet szívből szeretni őszintén, bizalommal, mint amikor most irtam, hogy a vad ősbizalmat táplál az ember felé és leküzdve, figyelmenkívül hagyva minden veszélyjelzést, kisétál az emberhez. Feltárja magát, kitárja magát, nincs se oldalt, se hátul biztonságot nyújtó menedék. Az állat képes ezt megtenni, ez nem csoda, hanem az állatban élő, az ősbizalom, a feltétel nélküli szeretet, de az emberekben ez az ősbizalom, ez a gyermeki ártatlanság-, feltétel nélküli, tilos jelzések nélküli közeledés már nincs meg. Imádkozni jelentése gondolatban, szavakban szólni "valakihez"-"valamiért",. Legtöbbször ez történik megtanult, emlekezetből elmondott imadságokban. Amit az imádkozó, kérő ember megpróbál átélve az imádság, közlendő minden betűjét prezentálni az imádság, gondolatai tárgya, személye felé úgy, hogy az élethű legyen. Tudjuk, vagy elhitették velünk, hogy a szívben lakik a szeretet. Akkor szívből lehetne igazán imádkozni? Szívből lehetne igazán szeretné, de hogyan? Tegyük fel, hogy jól vagyunk, éppen nem terhelnek túlzott gondok, vannak boldog perceink is, és jön az esti idő, és jön az imádkozás ideje is. A szív nem tud egy szerepre ráhangolódni, el tudja jatsszani, de nem lesz valószínű hiteles. Egy másik ember talán hitelesnek látja, de a valóságban nem az.

Az igazán szerelmes ember még a leghalkabb suttogásból is meghallja és megérti, mit küld feléje szerelme. Akiben nem él a szerelem, nem él a szeretet nem tudja hogyan lehet szeretni. Hasonlóan, mint, aki még sohasem fonott fonalat, nem szőtt, nem tapintotta meg a maga készítette szövetet sem.

Az élet üres Isten nélkül, ima nélkül, üres érzések nélkül, és üres felszínes előadott érzésekkel is. Az élet nem előadások sorozatai. A szeretet szavak, a szeretlek, és így tovább szavak csak egy torta máz nélkül, töltelék nélkül, íz nélkül. Az emberek megnyitják szívük a mély fájdalmak hatására. Más emberek bezárják szívük a mély fájdalom hatására. Megtanulunk késsel villával étkezni, megtanulunk illendő öltözetben étterembe indulni. Megtanuljuk, hogy vegyük fel a legjobb ruhánk, ha jön az ünneplés ideje. Megtanulunk sok mindent, amitől valakinek érezzük magunk, és másolunk folyamatosan a körülöttünk lévő környezetből és másoktól. Tehát az emberi világ hasonlóan működik, mint egy fénymásológép, vagy fényképezőgép, kamera, de ezek nem szelektiven viszik, mint információt, vagyis csak az igazat, az igazán jót mindenkinek egyénenkénti bontásban. Ki mondhatja magát igazán bölcsnek, igazán okosnak, hogy e végtelen halmazból azt, és annyit vegyen ki, ami boldogulására, környezete épülésére, fejlődésére a megfelelő?

Nem lehet egyformán imádkozni. Nincs "egyforma szívünk", nincsenek egyforma érzéseink, nincsenek egyforma motivációink, fájdalmaink, örömeink. Az emberek kétségbeesésükben, fájdalmukban, félelmükben közelítik meg a megnyitott szívből való imádság megvalósíthatóságát a halhatatlan felé. De ez csak vágy. Akkor a szívben megnyílik egy titkos ajtó. Ez az ajtó még a gazdája elől is rejtve van. Tudjuk, ez a vilag nem a halhatatlanság problémamentes, tökéletes világa. Aki bezár kizár, aki nyit, beenged. Világunk stresszhelyzetekkel terhes, ezért a bizalom kizárása népbetegség. Népbetegség a szeretet hárítása, a felszínesség intézményesített változatainak életképessége. Az emberek önmaguk ellen fordulnak úgy is, hogy hárítják a szeretetet, vagyis igaz-e, hogy csak azok képesek önmagukat szeretni, akik megtapasztalták másoktól a szeretet érzését? Magunkkal hoztuk-e az ősszeretetet, ősbizalmat, megvannak-e, mint amikor az állatoknál felfedezhető ősbizalomról, ősszeretetről, feltétel nélküli szeretetről írtam.

Az ősbizalom, ősszeretet az alapja az emberi létnek. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a bennünket körbevevő világ ezt az alapvetően fontos érzést egyfolytában rombolja. Meglehetősen tág körben rombolja, bizalomhiányt, önbizalomhiányt, félelmet, rettegést generál. Elfordulást a világtól, befeléfordulást, bezárkozást, elhidegülést, egyre mélyebbre és mélyebbre hatoló folyamatos félelmet vált ki.

Emlékszel, hogy tettem említést az állatról, aki feléd közeledik, kérlelőn néz rád, lefekszik eléd, mert állatlétében is érzi, hogy ez a feltétlen bizalom a te és az ő javát, jóllétét is szolgálja. Akkor most kijelenthetjük, hogy az állat megtett egy hatalmas távolságot saját gyökereitől egy teljesen idegen létező felé, és ehhez az ősbizalom, az ősszeretet, a feltétel nélküli szeretet volt a támasza. Te szeretnéd közeledben tudni az ősszeretetet, ősbizalmat? Az elméd azonnal azt mondja, hogy: NEM. Az egód is azonnal rákontráz: NEM . De mit mondana a szived?

Talán: Ne zarj, hanem nyiss, és szíved majd megtanít imádkozni is. Emlékszel, a titkos ajtóra? Az ima a kegyelem "egyik" eszköze, magasztos kiváltságunk, de a szív alátaza nélkül csak gondolat és szó.

"Legyen meg a Te akaratod'. Isten biztosra veszem reméli, hogy megtalálod szíved titkos ajtaját. Csak bátran, hiszen Isten megígérte neked is: "Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet a szárazra." Ésa 44:3.

És mondja az Úr: Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és dicsénekkel." Ésa 51:3.

Isten áldjon! 
Dr. G.D.

"Fui, quod es, quod eris sum" A lelked ♥ kertje


Gloria a Dio de Daniele Ricci