Ünnep

"E szent napon csendet szitál az ég le,
Nem ordít az ordas, nem csörtet a vadkan,
Erdőn, havon, a jajj, amit sír az égre.
Bárányszívünk megül édes hangulatban.
Padomnál mosolyogva éjbe rebben
A téli rém. Merőn utána nézek.
Hárfa sem zeng ma szebben, szelídebben,
Mint a szél, amit az égre hangolt
A karácsonyi szent igézet."


Tánczos Katalin

Ne felejtsd a hangszórót bekapcsolni: Dia jobb oldal. 

https://photopeach.com/album/15pq0px?ref=est--

Itt működik a hangszóró!!  Kattints rá, kérlek!!

"O Come, O Come Emmanuel"

"O Come, O Come Emmanuel", gondoltál már rá, mi ez a jól ismert dal jelentése? A szöveg alapja az egyik bibliai profécia: Ézsaias 7.14.

"14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek."

Tudtad, hogy a Karácsony jelentősége Isten vágyakozása, hogy veled kapcsolatot létesítsen? Az ünneplés, az ajándékok, a családok együtt töltött ideje, az együtt elköltött jó ételek csak földi dolga a karácsony igazi értelmének. Az igazi értelme , hogy a Szeretet Istene együtt szeretne lenni veled is.

Maga Jézus tette világossá, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb az életünkben.

"János 15:7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek."

Ha nincs vágyakozás az Istennel való találkozásra, nincs az ünneplésnek értelme. Valóban a karácsony nem egy szokás, hanem az embernek az Istennel való üdvözítő kapcsolata. Isten vágya, hogy maradunk vele örökkévalóságig. Látjuk ezt a gyönyörű reményteli kinyilatkoztatást János apostol által.

https://szentiras.hu/SZIT/Jel21

3Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: "Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.

Ebben az áldott szezonban legyen egy boldog várakozással való mindennapod, mert veled is vágyik ünnepelni az Úr.

Meglásd,meglásd, ó, Izrael, Hogy eljövend Immánuel!

Dr. G.D.

Mikor Szent Karácsony Angyalai szállnak,

Öröm a vendége minden igaz háznak!

Eltörpül ilyenkor a lárma, az árnyék,

Megszépül a szívben minden igaz szándék!

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!

Nagykarácsony éjszakáján...

Nagykarácsony éjszakáján,
Jézus születése napján,
ma örvendjünk, ma vigadjunk,
ma született kis Jézusunk.
Jézus ágyán nincsen paplan,
megfázik a kis ártatlan.
A szemei könnyedeznek,
a könnyei esedeznek.
Feljött már a hajnalcsillag,
keljenek fel, kik alusznak!
Vidám szellők lengedeznek,
az angyalok énekelnek.

Hans Christian Andersen meséjének filmváltozata. A jéggé fagyott szív is enged a szeretet melegének. "Kay és Gerda egymás szemébe néztek, s fülükbe csendült az a régi ének: Rózsa nyílik, szirma hull az ágra, kicsi Jézus, látunk nemsokára!"

Békés, boldog karácsonyt! - Magyar karácsonyi dalok válogatás 1

Olyan jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában megferedni s mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni.

/Wass Albert - Karácsonyi versek II./

Bodor Miklós: Betlehemi csillag.

Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát.

Karácsony este van
csend honol a tájra
szeretet szívekben
békesség hazája.

Harang hangja kondul
hótakarta tájon
templomba hívogat
havas pusztaságon.

Harangszó hívogat
zengõ szép zenével
egybeolvad hangja
hívõk énekével.

Egy család asztalnál
szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza
üres egy szék egy tál.

Zöldel a fenyõfa
besétál a házba
ünnepre öltözik
csillogó ruhába.

Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve MÁRIA
újszülött kis Fiát.

TÁNCZOS KATALIN: ÚJÉVI KÉRÉSEM A JÓISTENHEZ

Térdre borulok előtted az új esztendő pirkadatával,
Megújulok, érzem,
Felemelem Hozzád tiszta szívem, lelkem.
Te ébresztettél reggelre fel,
Te adtad, Istenem, megérnem az újév hajnalát.
Térdre borulok a jóemberek körében,
És Téged áldalak,
Mert egy újév kezdődik előttünk,
Új életet kell az idén kezdenünk.
Istenem, tanítsál meg arra, hogy jó szívvel éljek,
És jó úton járjak szüntelen.
Világítsd meg szívemben a hitnek oltárát,
Hadd legyen ez nekem kifogyhatatlan vezérvilágom,
Ha az életemre sötétség borul.
Add, Istenem, hogy akikért Te munkálkodni hívtál,
Ne fáradjon el mellettem soha,
Gyenge életemnek adj jó erőt, kitartást,
Nélküled én összeroskadnék, érzem,
A Te segítséged megerősít engem.
Kérlek szépen vegyed védelmed alá a gyengéket,
Nekünk nincs segítség nélküled.
Takarj be szereteted jóságával,
Ha nagy veszély fenyeget és lebeg fejünk felett,
Emeljél fel, ha szívünk roskadoz.
Add, Istenem, hogy boldog évünk legyen!