Vallással, hittel kapcsolatos cikkek, videók
Súlyos igazságok és valóságok

Az ismertebb SZEKTÁKRÓL és VALLÁSOKRÓL  

A videón, és a képeken látottak felkavarók lehetnek!

Idézet a videóban elhangzottakból

"Hittünk benne, hogy Isten "ítéletnapi hadserege vagyunk", s az a feladatunk, hogy ezt a fontos üzenetét továbbadjuk az emberiségnek, miszerint "ideje megbánniuk a bűneiket.".

...Hogy rávegyék az új tagokat, hogy csatlakozzanak "Isten Hadseregéhez", egy "szeretet bombázásnak" nevezett agykontrolltechnikát alkalmaztak ...

Amikor egy új tag csatlakozik a csoporthoz, azt a látszatot sugallják hogy mindenki boldog. Minden a legnagyobb rendben van. Mindenki barátságos, és mindenki mosolyog a masikra. Aztán fokozatosan, miután az uj tagokat megválasztják, kezdenek lassan megváltozni, A vezetők egyre követelőzőbbek, és próbárateszik az embereket, hogy megnézzék, mennyire lesznek hűségesek.

Azt mondták, ha elhagyjuk a rendet, Isten ítélete kétszeresen is visszahullik ránk. És azt tanították, hogy minden kétséget zárjunk ki, és tagadjuk meg a saját gondolatainkat .... "

Egy vélemény a látottakhoz ...

"Ezeket a szektásokat addig kéne verni, amíg el nem kezdenek hinni abban, hogy a kemény munka és a szerénység a követendő út."

Igen, egyetértek a kommentelővel!

Borzalmas tények ezek. S biztosra veszem, hogy soha nem lesz utolsó történet, mert mindig lesz egy újabb őrült szekta, ami ártatlan embereket sodor majd magával. Egyet lehet tenni. Amennyire csak lehet mindenki legyen körültekintő, és ne tegye meg azonnal az első lépést olyasmi felé, mely teljesen ismeretlen a számára. Talán ez az egyetlen védelem, mely a szabad döntése jogán rendelkezésére áll mindenkinek, persze csak akkor, ha még nem kisgyermekkorában lett egy elmebeteg szekta tagja...

Le jardinier

Tehát nem tudom, mi való Isten akarata ellen ... S azt sem tudom betegségben, egészségben kinek, mikor jön el a pillanat, hogy indulnia kell. Viszont tudom, hogy szenvedni nem jó. Ugyanakkor valamilyen hitbéli meggyőződés miatt, vallási dogmák, rítusok miatt pusztán azért felvállalni egy, a biztos halálba vezető utat, egy rituális halál-folyamatot, mert momentán valakinek a látása megromlott, no meg "megette már a kenyere javát"... , felfoghatatlanul értelmetlennek gondolok. Sőt, valamilyen őrült párhuzamot érzek a Santhara és az őrült öngyilkos szekták között is. Ez maga az őrület.

Le jardinier

Nem is gondolnád ugye, hogy amit itt láttál igaz, és emberek csinálják, követik ...?

Valójában a videót megtekintve mennyi extremitás férhet bele a kegyeleti témába? Ha elgondolkodunk, hogy a földi élet végén a testünk egy örök körforgás részévé lesz, tehát nem úgy él tovább, mint annak előtte. A föld részévé válik hasonlóképpen, mint ahogy az élő falevelek ősszel lehullanak a fák ágairól, megszáradnak, majd elporladnak.

Persze a fák aláhulló leveleinek a természet örök körforgásában ez természetes. Ellenszolgáltatás nélkül teszik minden újabb, és újabb alkalommal, de nem így az emberek.

Az elmúlás valamilyen formában minden emberi társadalomban más, és más következményeket von maga után. Más, és más vallási szertartásokat, rítusokat, szokásokat láthatunk, és legalább ennyire különbözőek a szertartások szolgáltatásai is, melyekre bátran kijelenthetjük, hogy az egyik legjobb üzlet a világon. A legjobb üzlet a világon, pedig valami olyasmiért kérnek el nagy összegeket, amit csendesen, meghitten lehet megtenni annak tudatában, hogy, aki eltávozott, az már soha többé nem lesz ott, ahová földi maradványait teszik.

Az indiai Rajasthani legfelsőbb bírósághoz 2006-ban peres eljárást kezdeményezett Nikhil Sonies ügyvédje a 93 éves Keila Devi Hirawat önként vállalt halálraéhezéses öngyilkossága miatt. Ugyanis Indiának egyik vallását a santharát az indiai jog nem veszi figyelembe, mikor is bárki segítség, orvosi segítség nélkül halálra éheztetheti magát, miközben a vallás többi szimpatizánsai e szandékában még segítik is.

Évente többszáz ember választja az "öngyilkosság" eme formáját, ugyanakkor sok emberjogi aktivista kijelentette, hogy az indiai kormány szemethuny, és ezzel megsérti az indiai alkotmany 21. cikkelyének azon rendelkezését, mely szerint minden embernek alapvertő emberi joga az élethez való jog. Mások viszont az indiai alkotmány ezen rendelkezéséből azt is kiolvassák, hogy

az élethez való jog magába foglalja azt a jogot is, hogy mindenki eldöntheti, hogy meddig akar élni.

Ugyanakkor az indiai alkotmány minden polgárának biztositja a szabad gondolati, véleménynyilvánítási, cselekvési jogot i (hit, imádat, gyakorlás ...).

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Santhara nem tekinthető öngyikosságnak, mert nem egy módosult, zavart tudatállapotban történik (folyamat), hanem tudatosan, felkészülten.

---------

Nos, eddig az indiai times cikkéből fordított gondolatok a Santharáról.

Az európai, és néhány más államban igénybevehető euthanázia (aktiv, passziv) .

Le jardinier

Mi a meggyőzés lélektani titka? Dr. Stone a tapasztalatai alapján megpróbálja megérteni, mi veheti rá egyes kultuszok követőit gonosz cselekedetek végrehajtására. 

Mit gondolsz?

Ádám és Éva almája...

Az "Ember tragédiája" napjainkra is érvényes.

Nézd meg, s gondolatban változtasd meg a videó tartalmát. Cseréld fel a Te vallásoddal, a Te hiteddel, a Te és közösséged szilárdan megvallott hitével. Aztán tedd a szívedre a kezed, és legalább úgy jelentsd ki, oly szilárdan, és határozottan, mintha életedben ez lenne egy legutolsó lehetőség számodra gondolataid kinyilatkoztatására ...

"Igen! Az én vallásom, az én hitem, a közösségem hite igaz, és sérthetetlen.

Igen, közéjük tartozom, mert ott találtam rá Istenre. "

Istent még senki sem látta, de nem kétlem, hogy sokan így válaszolnának annak dacára, hogy követett/választott vallásuk ezt-azt kivett, vagy másként értelmezett, illetve megtagadott "megreformált" egy alapvallásból, - pontosabban egy Szent Könyvből - melynek sérthetetlennek kellene lennie. Nos, hol van az igazság. S igen, vannak még Szent Könyvek, melyeket az emberi idő során nagyon sok vallási vezető sk. magyarázatával látott el. Itt kell megjegyeznem, hogy egyes vallási vezetők drog hatása alatt is szent emberekként voltak megtisztelve. Ez az igazság sajnos napjainkban is igazság maradt.

Kell lennie egy Istennek, és nem kettőnek, háromnak, vagy többnek. Kell lennie egy Istennek, de ez az Egy Igaz Isten mégsem dorgálta meg azokat, akik megmásították gondolatait. Lásd számtalan vallás, vallási irányzat, felekezet, szekta. A számtalan vallás egy újabb "ok" a széthúzásra, az önzésre, a hatalmi versengésre, a háborúskodásra. Nem így van? Szerintem igen.

Egy kis olvasnivaló ..

Isten miért nem jelenik meg?

https://szeretetvar.net/valaszok/razos-kerdesek/isten-miert-nem-jelenik-meg/

vagy ....

Bizonyos vallás/vallások híveinek időről-időre "megjelenik-testet ölt", más vallásúaknak nem ... Bizonyos vallásúaknak életében csodát tesz, kegyelmet gyakorol, más vallásúaknak nem.... Miért, és miért nem? Isten vajon részrehajló lenne?

Emberi tényezők ... 

Minden vallásnak van más vallásoktól eltérő ceremóniája, rituáléja. Minden vallásnak van külön imahelye, temploma, mely imahelyek, templomok, "Isten" imádatára, a hitélet gyakorlásának megfelelően vannak berendezve. Minden vallásnak van külön imakönyve/ vagy valami, ami kézzelfoghatóan alapja vallásuknak/hitüknek. 

Egy alkalommal, ha jól emlékszem statisztikát készítettem, hogy Magyarországon milyen vallásoknak vannak oktatási intézményei ... Miért nem merül fel az emberekben egy kérdés? Ezekben a nem kevés számú sokféle oktatási intézményekben melyik isten tanait tanítják, illetve melyik isten földi szolgálatára képeznek papokat, lelkészeket ... Milyen, és melyik istentől származó kézzel fogható könyv az, ...(..), melyből a hallgatókat tanítják, illetve felkészítik Isten földi szolgálatára, s nem különben hívek, majdani hívek hitéletének terelgetésére, segítésére?

"Az egész világon szemben állnak egymással az emberiség részei, melyeket fajta, állampolgárság, gazdasági rendszer, vallás, nyelv sorol különböző csoportokba úgy, hogy nem embertársai egymásnak. Az egységes biológiai faj tagjai közötti ilyen, többé-kevésbé önkényes megkülönböztetések hallatlanul veszélyesek."  Isaac Asimov

Le jardinier